Megep elektrik tesisat projeleri


Büyük binalarda kuvvetli ve zayıf akım projeleri ayrı ayrı çizilir. Küçük yapılarda ise birlikte çizilir. El ile çizim yapılacak ise aydınger kâğıdı üzerine . Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü.

Alan ortak modüllerini baĢarmıĢ olmak. Kuvvet projelerini standart ve yönetmeliklere uygun hatasız.

Kolon Ģemasını çizebilecek ve gerilim düĢümü ve maliyet hesabını yapabileceksiniz. Aydınlatma, priz ve zayıf akım tesisat projesini çizebileceksiniz. Bir başka ifade ile büyük güçlü makine, tezgâh, havalandırma vb. Kuvvet tesisatları için çizilen projelere de kuvvet tesisatı projeleri denir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI.

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN. GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ). ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ. Buat Bağlantılarını Yapma ( Üç katlı merdiven otomatikli tesisat için).

Merdiven Otomatiği veya Sensör . Not : İndirmek istediğiniz modulun üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ” Hedefi Farklı Kaydet ” seçeneğine tıklayarak modulü, bilgisayarınızda istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Bu amaçla projelerin uygulamaya yönelik bölümlerini, kuvvet tesisat projeleri , kuvvet dağıtım tablo ve panoları ile kompanzasyon panolarının çizimi ve okumasını iyi kavramalıyız. Günümüzde, elektrik projelerinin hazırlanmasında ve çiziminde çeşitli bilgisayar yazılımları kullanılmaktadır. Bu nedenle okullarımızda bulunan . Güvenlik tesisatları çekebilme ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı. Hırsız ve yangın bildirim elektrik tesisatını yapmak.

Yangın alarm projeleri firmalar tarafından binalara en uygun sistem ile. Mekan Tesisat Dersi Megep Modülleri. Bu derste öğrenciye tesisat projelerini mimari projeler üzerinde uygulama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Eğitim Programına Uygun Kitaplar.

ELT2 AKILLI EV ALETLERİ . Bilgisayar Destekli Uygulamalar Bilgisayar Destekli Proje Çizimi (Alan Düzeltmede) Bilgisayarla. TESİSAT DÖŞEME TEKNİKLERİ.


Sorry, comments are closed!