Depremi inceleyen bilim dalı


Sismoloji, deprembilim olarak da bilinir, depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini , kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalı. Mynet Cevaplar Görüşleriniz başkaları için çok değerli. Başka anlamlar veya farklı yazılışlar için bakınız: deprem. Deprem bilim uzmanına ne ad verilir? Tamlayan, deprem biliminin , deprem bilimilerin.

Jeoloji, YERBİLİMİ olarakta bilinir. Ana inceleme konusu Dünya olan bilim dalı. Maden yatakları, su, doğal enerji kaynakları, petrol, zemin etüdü ve depremleri inceler. Dalga yayınımı prensibi ile arzın merkezi incelenebildiği gibi, çok küçük yeryüzü parçasının.

Gökyüzünü ve gök cisimlerini inceleyen bilim dalı hangisidir. Sismoloji bilim dalı ile ilgilenen bilim insanlarına sismolog. Bu bilim dalına astronomi adı verilmektedir.

Yer Kabuğu Hareketinin Şematik Anlatımı. DEPREMİN OLUŞ NEDENLERİ VE TÜRLERİ:. Yani o güvenle üzerinde yürüdüğümüz toprağın bize zarar verme durumudur.

Eğer yoksa bile deprem sırasında mutlaka yeni bir tane oluşmuştur. Bu enerji boşalması elastik kırılma teorisine göre oluşur. Bu ölçeğe göre ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken ve . Yer altındaki bâzı boşlukların birdenbire çökmesi, yer kabuğu tabakalarının kırılıp yer değiştirmesi, yâhut yanardağlardan fışkıran gaz. HEYELAN : Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir . Coğrafya Biliminin Yararlandığı Diğer Bilim Dalları : 1. Astronomi : Uzay bilimi.

Jeofizik : Dünyanın iç yapısının inceleyen bilim dalı. Hidroloji : Sular bilimi. Meteoroloji: Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı. Kartografya :Harita bilimi. Zooloji : Hayvan bilimi.

Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji ya da fosilbilim denmektedir.

Fosil bilime taşılbilim adı da verilmektedir. Bunun nedeni fosillerin zamanla taşlaşmış hale gelmesi ve bilim adamlarının da bunu inceleyerek en eski canlılardan günümüze kadar olanlarını nasıl nerede ve hangi oertamlara yaşamış . Dünyanın içyapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin .


Sorry, comments are closed!