Tristörün tanımı

Güç elektroniği devrelerinde hızlı anahtarlama görevinde kullanılan, dört yarı iletken maddenin bileşiminden meydana gelen devre elemanlarına tristör denir. SCR olarak da bilinirler. Son teknikle saniyede 25.

Peki tristörler nedir ? Kontrol devrelerindeki önemi nedir? Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere 1.

Diyot, tristör ve triyak güç elektroniği devrelerinde kullanılan anahtarlama elemanlarındandır. Bunların bazı özellikleri normal tristörlerdekine benzemekle beraber yeni yetenekler eklenmiştir. Bunlar iki yönlü iletebilme veya tıkama , ters kapı akımıyla tıkamaya sokulabilme , ışıkla iletime geçirilebilme gibi özelliklerdir. Nelerin elektronik malzeme olduğunun belirlenmesi için bu tanım şart.

Diyak (Alternatif akım diyodu), Trigger Diode(Tetikleme diyodu), SIDAC) – Genellikle tristörü s. Devredeki S anahtarı kapatılarak enerji verilir. Bbutonuna basıldığında tristörün gate ucuna akım uygulanır, tristör tetiklenir sarı lamba ve yeşil lamba yanar. Elimizi Bbutonundan çektiğimizde gate .

Anahtarlama Elemanları. Elektrik-Elektronik Teknolojisi. Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar. Mesleki liselerinin mezunları, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak özelliklere sahip olmak.

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler. Statik regülatör nedir. Gelişmiş regülatör sistemidir.

Servo regülatör ve mikroişlemci regülatör mantığının dışında elektronik kontrollü olarak imal edilmiştir. Tristör tetikleme yöntemleri. Bunun için özel yarı iletken sigortalar, örn. SIEMENS SITOR sigortalar kullanılmalıdır.

Uzun kalkış süreleri, yumuşak yol vericinin tristörlerine daha yüksek termik . Bunu dahil akım iG gerilimi azaltılır tristör dayanma arttıkça iG = bir maksimum değere sahip olmayan ileri gerilim sınırlandırılması, tristör tutulur. Tutma akımı veya tutma akımı, tristörün iletken durumda kaldığı ileri akımın (iA) minimum izin verilen değerine eşittir. ThyriCon güç kontrol modülleri, endüstriyel fırınlar, plastik işleme, otomotiv sektöründe boya kurutma, baskı işlemlerinde IR kurutma, kimya alanında reaksiyon ortamının sıcaklığının ayarlanması gibi endüstriyel uygulamalarda ohmik ve endüktif yüklerin anahtarlanması için tasarlanmış tristör anahatarlamalı . Yarı iletken güç elemanlarının karşılaştırılması.

Olasılıkları maddeler halinde yazınız.

P-N-P-N) dört katlı bir yarı iletkenden meydana gelen tristör , kapı (gate) ucu ile iletime . Bir fazlı kontrolsüz doğrultucu devreler. Redresör Tanım olarak kabaca, AC işaretin DC işarete dönüştüren cihaz için kullanılır. Redresörler Çoğunlukla akü şarj işlemleri için kullanılır.

Ancak endüstriyel uygulamalarda da kullanılır. Kaplama işemleri, elektroliz işlemleri, DC aydınlatma işlemleri, DC motor .