Tristörün çalışması

A – C doğru polarize edildikten sonra geyte ufak bir gerilim darbesi verilip tristör iletime geçirilir. Güç denetimi ana devre elemanlarından biridir. Dört ayrı yarıiletken tabakadan oluşur.

Tristörün Kendiliğinden İletime Geçmesi. Tatbik edilen bu gerilim değeri çok arttırılırsa bir noktadan sonra tristör aniden iletime geçip A –C direnci dolayısı ile A – C voltajı düşer geçen akım artar.

Eğer ters polarize edilip gerilim arttırılırsa yine bir noktadan sonra ters . Bu devreleri açmak için . Güç Kontrolü işlemlerinde kullanılırlar. SCR olarak da bilinirler. Son teknikle saniyede 25. O p-n tabakasından oluşan bipolar transistör olarak düşünmüştü.

Moll tristörün anahtarlama mekanızmasını keşfetti. DENEYDE KULLANILAN ALETLER: 1-Bread Board.

Devre Şemasında belirtilen elemanlar. DEVRENİN ÇALIŞMASI : Sanahtarı kapalı Sanahtarı açık iken devreye enerji uygulandığında doğru polarize edilen tristör geyt gerilimi alamadığından kesimdedir ve led . Doğru akımda tristörün sürekli iletimde kalması için gate ucununa bir anlık akım uygulamak yeterlidir. Bu nedenle tristör iletimde kalır ve yeşil lamba yanmaya devam eder.

Bbutonuna bastığımızda tristörün anot ve katot uçları kısa devre olur, tristörün çalışması durur, yeşil lamba söner. TEORİK BİLGİLER : Büyük akımları kontrol eden tristörleri durdurmak için kapasitif yöntemle anot-katot arasını ters polarize ederek durdurma yöntemi kullanılır. DENEY BAĞLANTI ŞEMASI: DC GERİLİMDE . TRİSTÖRÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ.

Diyotun çalışmasını hatırlayalım. Anot ucuna Artı, Katot ucuna eksi polarma uygulanır. Gate ucundan pozitif tetikleme verildiğinde Anot-Katot arası . DC gerilimde, tristör iletken olduktan sonra geyt tetikleme gerilimini kesseniz dahi tristör çalışmaya devam eder. Ancak bu olay AC gerilimde çalışılırken . S anahtarı kapatılınca tristörün geyt ucu tetikleme voltajını alacağından iletime geçer ve yükü ( lambayı ) çalıştırır.

Artık geyt akımı kesilse bile . Bu kısımda yine endüstriyel elektronik de yaygın olarak kullanılan, çalışması ve uygulaması farklı olan diak yarı iletken elemanını da yakından inceleyeceğiz.

Tek faz ve faz tristörlü doğrultucuların çalışmasını ve davranışlarını incelemek. Giriş gerilimi ile tristörü anahtarlar. Omik (Isıtıcı-Direnç) Uygulamalarında kullanılır. V DC, Sıfır Geçiş Tetikleme. Düz polarmada ise polarma gerilimi “Düz kırılma gerilimine” ulaştığında tristör iletime geçer.

Alternatif akımda ise geyt her alternansta . Kapısından tıkanabilen tristörler (GTO), olmak üzere ayrı türde bulunmaktadır. Bu türlerin kendilerine ait özellikleri ve buna bağlı olarak da kullanım alanları bulunmaktadır.