Transistörler pdf


Elektronikle ilgili sistemlerin gelişip, üstün seviyeye gelmesi yarı iletken temelli transistörlerin bulunmasından sonra olmuştur. Ayrıca her geçen gün, yeni özelliklere sahip transistörler üretilmektedir. Günümüz bilgisayar teknolojisinin temelinde de transistör yer almaktadır.

Bu nedenle branşı ne olursa olsun iyi . NPN VE PNP TİPİ TRANSİSTÖRLER.

Her nekadar diyodun yapısına benzesede çalışması ve fonksiyonları diyottan çok farklıdır. Doğrultucu, Kırpıcı ve Kenetleme Devreleri. BJT (İKİ KUTUPLU) TRANSİSTÖRLER.

Ortak bazlı, emiterli ve kollektörlü devreler. ALAN ETKİLİ (FET ve MOSFET) TRANSİSTÖRLER. BJT içinde hem çoğunluk taşıyıcıları, hem de azınlık taşıyıcıları görev yapar.

Bundan dolayı bipolar (çift kutuplu) sözcüğü kullanılır.

NPN ve PNP transistörlerin yapı ve sembolü. Emiter ile taban arasındaki jonksiyon ve taban ile kollektör arasındaki jonksiyon. Bu iki jonksiyonun kutuplanmasına göre transistör farklı bölgelerde çalışır. In the Diode tutorials we saw that simple diodes are made up from two pieces of semiconductor material, either silicon or germanium to form a simple PN-junction and we also learnt about their properties and characteristics.

If we now join together two individual signal diodes back-to-back, this will . SMALL SIGNAL NPN TRANSISTOR. Transistörün Çalışması. SILICON EPITAXIAL PLANAR NPN. TO-PACKAGE SUITABLE FOR.

THROUGH-HOLE PCB ASSEMBLY s. THE PNP COMPLEMENTARY TYPE IS. WELL SUITABLE FOR TV AND HOME. ON Semiconductor reserves the right to make changes without further notice to any products herein. The transistor is the main building block “element” of electronics.

Here we will describe the system characteristics of the BJT configuration and explore its use in fundamental signal . W Output Amplifier of Portable Radios in Class B Push-pull Operation.

Collector Current: IC = 1. Absolute Maximum Ratings. Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. FETler (Alan etkili transistörler ) BJTlere çok benzer yapıdadır. Empedans uygunlaştırma devreleri. FETler daha yüksek giriş empedansına sahiptir, BJTler ise daha yüksek kazanç değerlerine.

The device is a PNP transistor manufactured by using planar Technology resulting in rugged high performance devices. The complementary NPN type is 2SD882. Internal schematic diagram. Temel transistörlü yükselteç DC analiz şeması. Devreye dikkat edildiğinde VCC ve VBB . Designed for high−speed applications.

Switch-mode Power Supplies. High Frequency Converters. SCILLC makes no warranty, . Low voltage (max. V). Features n-channel p-channel. NPN switching transistor in a SOTplastic package. ID = 8A (VGS=10V) -8A (VGS = -10V).

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, anahtarlama ve tetikleme elemanlarını tanıyarak katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabileceksiniz.


Sorry, comments are closed!