Transformatör tanımı


Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine, enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla nakleder. Bunun yanı sıra birçok cihazda gerilim dönüştürücü olarak kullanılır. Elektrik enerjisinin santrallerden, kullanım alanlarına iletimi sırasında hatlarda ısı şeklinde güç kaybı ve gerilim düşümü olur.

Bu durumu asgariye indirmek için güç sabit . Bu alan, üzerinde sekonder sargısının da bulunduğu manyetik demir nüve üzerinde devresini tamamlar.

Primere uygulanan alternatif gerilimin zamana bağlı olarak her an yön ve şiddeti değiştiğinden . Trafo transformatör Nedir 1. Yazımızın birinci bölümünde transformatörlerin tanımı ve soğutma şekillerine göre çeşitlerini inceleyeceğiz. Yükseltici trafolar, sekonder sargı sayısı primere göre daha fazla olan, bu sayede girişteki gerilimi yükselterek çıkıştan veren transformatörlerdir. Endüstriyel anlamda santral gibi noktalarda üretilen enerjiyi daha yüksek gerilim seviyelerine çıkartarak taşınmasını sağlamak için kullanılırlar. Dağıtım transformatör merkezleri özelliklerini hatasız seçme ve montajını yapmak. Bu işlemi transformatörler gerçekleştirir.

Yağ Yenileme Sistemi ve transformatör kapalı döngü düzenlemesi için hortumlarla birbirlerine bağlanır ve hortumlar dahil tüm sistem bilgisayar kontrolü ile işlem başlamadan önce yağ ile doldurulur.

Yağ cihazın içine transformatörün alt kısmından pompalanır ve kil tretmanı yapılan yağ transformatörün üst . MAKSAN, yüksek enerji kayıplarının önlenmesi ve bu alanda dünya standartlarına ulaşılması için büyük çabaların sarfedildiği ülkemizde, teknik tanımı ile boşta ve yükte ki yüksek kayıpların önlenmesi için önemli görevler üstlenen TEDAŞ, TSE ve transformatör üreticileri kadar, elektrik kullanıcılarının da transformatör. Firma, kurum ve kuruluşların adres, telefon ve iletişim bilgileri. Rehberde kayıtlı ilan var.

Bu akımların azaltılması için literatürde geliştirilen yöntemlerin incelenmesi ve detaylı karşılaştırması çalışmanın diğer bölümünü oluşturmuştur. Bağlantılar ve transformatöre bulaşan toz vb. Define Line transformer. Line transformer synonyms, Line transformer pronunciation, Line transformer translation, English dictionary definition of Line transformer. One that transforms: a transformer of recruits into soldiers.

A device used to transfer electric energy from one. Alan ortak modüllerini başarmış olmak. This auto-calculation tool helps select the most optimal design of two options based on shortest payback period taking into account transformer purchase price and losses.

As you continue to enter values into the fields below, fields will populate when they have enough information. Die netzseitig angeschlossene Wicklung wird als Primärwicklung, die Ausgangsseite als Sekundärwicklung bezeichnet. Electricians are familiar with transformers, since they are commonly used to manage the voltage of electricity that powers houses and some businesses.

Sometimes you can see a transformer attached to a utility pole on a residential street.

Wörterbuch der deutschen Sprache. Synonyms for transformer at Thesaurus. Dictionary and Word of the Day. Kuru tip trafo yerel aydınlatma, yüksek katlı binalarda, hava limanlarında, rıhtımlarda CNC makine ve teçhizatında yaygın olarak kullanılmaktadır, kısa kuru tip trafonun çekirdek ve sarım olarak adlandırılması trafonun yalıtım yağına daldırılmamaktadır.

Soğutma yöntemi, doğal . Transformator m (genitive Transformators, plural Transformatoren).


Sorry, comments are closed!