Topraklama tanımı


Can güvenliği için önemli olan topraklamanın, elektrik tesisleri topraklama yönetmeliğine göre ilgili tüm tanımları ve terimleri sizlerle paylaşıyoruz. Kaçak elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesini sağlayan basit bir sistemdir. Böylece cihazda elektrik kaçağı varsa, dokunduğumuzda elektrik akımı bizim üzerimizden değil, direnci daha az olan toprak hattı üzerinden geçer . Sıfırlama Tanımı ve Yapımı, Sıfırlama Nedir? Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar.

Yüklü bir cisim iletken bir telle toprağa bağlanacak olursa nötrleşir.

Bir cismin iletken bir telle toprağa bağlanmasına topraklama denir. Diğer taraftan şebekelerin . Enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde insan hayatı ve bazı aygıtların korunması bakımından yapılan en etkili önlemlerden biri de topraklamadır. Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içeri- sine yerleştirilmiş bir iletken cisme (elektrot) bağlanmasıdır. Topraklama ve Paratoner Tesisi. Dış gövdesi metal olan aygıtlara bir elektrik kaçağı olduğunda,cihaza dokunan kişi çarpılır.

Metal gövdeli cisimlerin gövdeleri toprağın altına gömülen metal elektroda bağlandığında ise çarpılma tehlikesi ortadan kalkar. Elektrikli aygıtın gövdesine . YILDIRIM İLE İLGİLİ TANIMLAR.

Yıldırımın oluşması için öncelikle yıldırım bulutunun oluşması ve sonrasında bu bulutun . Saldırganlık tanımının alt maddelerinden biri, bir devletin topraklan üzerinde şiddet eylemlerinde bulunan silahlı grupların o devletin rızası olmaksızın Tehlikeli . ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ. Bina temel topraklamasını, bina içi ve dağıtım topraklamasını yapmak. N: kesici çalışma mekanizması ön plakası için pencereler. D: kablo bağlantısı kontrolü ve yük tarafı. A: toprak barası bağlantı noktası.

B: bara bağlantı noktaları. L: OG kablo bağlantı terminalleri. C:SFtipi OG devre kesicisi. Yük boşalması işlemi, yüklü maddenin direncine ve topraklama durumuna bağlıdır. Bu nedenle, gazların deşarjı sırasında bir yangın . Meslek Elemanı Tanımı :Yüksek gerilim sistemleri montaj, kontrol, bakım ve onarımlarını sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapabilen bireydir.

SERTİFİKAMIZ MEB ONAYLIDIR TEMEL TOPRAKLAMA TESİSATLARI GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ.


Sorry, comments are closed!