Topraklama direncini ölçme


Elektrik tesisatında akım taşıyan iletkenler kendileri ve kendileri ile toprağın arasında olması gerekli dirence yalıtkanlık direnci denir. Yalıtkanlık Direncini Ölçme , Yalıtkanlık Direnci , Yalıtkan Direnç Tanımı, Yalıtkanlık Direnci Ölçüm Çeşitleri, Yalıtkanlık Direnç Sınır Değeri. Kullanılan ölçüm cihazı geleneksel toprak direnci ölçüm cihazıdır , ancak cihazın akım verme ve ∆V potansiyeli ölçme yeteneği olmalıdır.

Ohmmetre üzerinde okunan direnç değeri R özgül direnci hesaplamada kullanılır. Bilindiği gibi her türlü elektrik tesisat projelerinin kapsamında yer alan topraklama tesisatı tasarımına yönelik olarak yapılan topraklama hesaplarında kullanılmak üzere proje aşamasından önce toprak özgül direncinin ölçülmesi gerekmektedir. Uluslararası standartlara göre tavsiye edilen topraklama direnç değerleri.

Yeryüzünde hiçbir şey topraktan daha bol değildir. Kimi zaman toprak bir binanın temeli olurken, kimi zaman da insanlara besin veren maddedir. Mühendisleri en çok ilgilendiren alanı ise elektriki (iletkenlik ve direnç ) yönüdür. Bu çalışmada topraklama sistemleri hem direnç olarak hem de empedans olarak ayrı ayrı incelenmiştir.

Biz burada topraklama direncinin üç uçlu megger ile ölçmesini ele alacağız. B — TOPRAKLAMA DÎRENClNÎN ÖLÇÜL-. MESİNDE KULLANILAN MEGGERLER.

Meggerlerln ürettiği geriliMegger vasıtasıyle toprağa frekansı şebeke gerilimi frekansından farklı . Zaten bu noktada ölçülen de topraklama direncidir.

Kendisine ait bir direnç katsayısı . Eğer toprak taşlı, kumlu veya kuru ise yeteri kadar su dökülerek nemlendirilmelidir. Mümkün olduğunca topraklama çubuğuna uzak bir yerden ölçüm yapılması daha iyi. Kablo uzunluğu el verdiğince.

Toprağın özgül direnci toprak. Tesisin sağlamlığına, toprak yayılma direncinin ( topraklama direnci ) ölçülmesi ile karar verilebilir. Amper Enerji, topraklama geçiş direnci ölçümü ve raporlamasında akredite ölçüm firmasıdır. Günümüz dünyasıyla geçmiĢi kıyasladığımızda teknoloji açısından çok hızlı değiĢikliklere.

Teknolojinin sürekli kendini yenilemesiyle beraber elektrik konusu da hayatımızın doğal bir parçası haline gelmiĢtir. Elektriğin olmadığı bir hayat . C – 40°C arası (32°F -104°F),. Günümüzde elektrik, vazgeçemeyeceğimiz bir enerji kaynağıdır. Depolama ortamı ısısı ve nem oranı : °C – 60°C arası (14°F. 140°F),.

DC 9V (6x5V “AA” boy pil veya eşdeğer). Nötr topraklama dirençleri ,fazlı güç transformatörleri ya da jeneratörlerde olan hata akımlarını tespit etmek ve sınırlandırmak için dizayn edilmiştir. Direnç , fazlı sargıların nötr noktası ile toprak arasına bağlanır. Toz boyama işleminde vazgeçilmez ölçüm bilgileri, bu cihaz vasıtasıyla kolayca elde edilmektedir;.

Tabanca voltajının gerçek değerini ölçme. Ortam:Elektrik atölyesi, elektrik makineleri laboratuvarı, işletme ortamı.

Donanım:Projeksiyon, bilgisayar, topraklama direncini ölçebilen ölçü aletleri. Geniş çene çapları (mm) sayesinde ölçüm kolaylığı sağlarlar. ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ.

TOPRAKLAMA İLE İLGİLİ GENEL TANIMLAR TESİSLERDE KULLANILAN TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ. TOPRAK ÖZGÜL DİRENÇ ÖLÇÜMÜ Yeni tesis edilecek tesislerin proje aşamasında topraklama direncini önceden belirlemek amacıyla toprak. Tüm topraklama tesisleriişletmeye alınmadan evvel montaj ve tesis esnasında göz ile muayene edilmeli ve testlerden geçirilmelidir.


Sorry, comments are closed!