Topraklama çeşitleri

Kaçak elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesini sağlayan basit bir sistemdir. Bir yalıtım hatasında elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara ya da topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır. Aktif bölümlerin ve sıfır.

Topraklama sistemi çeşitleri. Meydana gelen kaçağı ve bir iletken vasıtasıyla toprağa iletir ve toprağa iletilen kaçak sayesinde sistemlerde bulunan cihazlar ve insanların çarpılmasının önüne geçerek hayati .

Bunun için işletme akım devresine ait olmayan, fakat bir hata hâlinde gerilim altında kalabilen ve insanların temas edebileceği bütün cihaz ve tesis elemanlarının madeni kısımları, topraklama iletkeni üzerinden bir topraklayıcıya bağlanır. Alçak gerilim tesislerinde temas gerilimine karşı koruma sağlamak için uygulanan . Uluslararası standartlarda ve ulusal yönetmeliklerimizde üç çeşit alçak gerilim ( AG ) elektrik dağıtım sistemi (şebekesi) tanımlanmıştır. Bunlar TN, TT ve IT şebekeleridir. Fakat insanlar topraklamanın ciddi ve uygulanması.

Ayrıca topraklı prizden gerilim ölçümü. Bu topraklama çeşitlerinin her biri farklı amaçlar ile yapılır ve bir işletmede aynı anda bulunabilirler. Fakat biz öncelikle topraklama çeşitlerini ele alacağız.

Yüksek gerilim tesislerinde insanları yüksek temas gerilimine karsı korumak için bir koruma topraklaması yapılır. Bağlantı şekillerini belirleyen isimlerde ilk harf trafonun sıfır noktasının toprakla bağlantı durumuna işaret etmektedir. Konuma göre topraklayıcılar: i) Yüzeysel topraklayıcı: Genel olarak – m. Günümüz dünyasıyla geçmiĢi kıyasladığımızda teknoloji açısından çok hızlı değiĢikliklere. Teknolojinin sürekli kendini yenilemesiyle beraber elektrik konusu da hayatımızın doğal bir parçası haline gelmiĢtir. Günümüzde elektrik, vazgeçemeyeceğimiz bir enerji kaynağıdır.

Elektriğin olmadığı bir hayat . Yüksek frekanslı akımlarda vücut direnci artacağından tehlikenin azaldığı söylenebilir. TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Böylece cihazda oluşabilecek. Enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde insan hayatı ve bazı aygıtların korunması bakımından yapılan en etkili önlemlerden biri de “ topraklama ”dır. Bu arada sıfırlama, küçük gerilimlerde çalışma veya benzeri uygulamalarda güvenliğin sağlanması bakımından karşılaşılabilecek . Kablo metal mahfazaları.

Koruma hatları hm. Bunu da etkileyen toprağın cinsi olmaktadır. Aşağıda toprak çeşitleri ve.