Tedaş direk şartnamesi


DİREK YERLERİNİN TESPİTİ (Aplikasyon) VE AYAKLARIN TAYİNİ. Aplikasyon anında, farklı ayak gerektiren direklerin ayakları tespit edilerek direk dağıtım . APLİ KASYON VE ÖN HAFRİ YAT. Aplikasyon esnasında, direk yerinin kaydırılmasını zorunlu kılan bir durum ortaya çıktığı takdirde direk yeri kaydırılabilecektir.

McM TEK DEVRE DİREK AĞIRLIKLARI (kg).

PoLİGoN AYDINLATMA DİREKLERİ. PROJE vE TEsis DAİREsi BAŞKANLIĞI. GALvANizLi çE_LiK PoLiçQN. AYpINLATMA DIREKLERININ. IMALINE AIT TEKNIK ŞARTNAME. TEKLİF BİRİM FİYAT TARİFLERİ.

Montaj : Galvanizli sac AG-YG ve ENH direkleri ankraj veya gömme temelli olarak, şartname , proje ve temel seçim tablosunda belirtilen temel şekilde ve . ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ.

Swallow (AWG3)15- 35kV Demir Direk hesapları (Düz Tertip). Bu şartname dahili veya harici tip ( direk tipi) normal ayırıcıları, toprak bıçaklı ayırıcıları, topraklama ayırıcılarını, sigortalı normal ayırıcılar ve sigortalı toprak bıçaklı ayırıcıları kapsamaktadır. Ayırıcılar, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, üç kutuplu ve bütün kutupları ortak bir kumanda mekanizması ile kumanda edilen, . MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YOLAYDINLATMA ARMATÜRLERİ.

GALVANIZLI CELIK POLIGON DIREK TEDAS TIP PROJESI, İndir. MONTAJ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Teknik Şartnamenin bu bölümü, direk yerlerinin temizlenmesi, direk temellerinin inşaası, direk topraklaması, direklerin komple montajı işlerini kapsar. GÜZERGAH TESBiTi, PLAN-PROFiLLER VE DiREK TEVZiATI: Sözleşme konusu hatlardan Yüklenici tarafından . Bu Şartname , Demir direkle ilgili TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamelerine ek olarak hazırlanmıştır.

Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı. UEDAŞ Demir Direk Ek Teknik Şartnamesi ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ. Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son.

Malzeme listesinde aksi belirtilmedikçe çelik poligon aydınlatma direkleri aşağıda belirtilen çalışma. Araştırma işlemlerini internetten TEDAŞ kaynaklarından ve şalt sahalarındaki direk tiplerinden yapabilirsiniz. Paratöner Başlından adet QBakır iletken(elektrolit) . Ayrıca bu direkleri diken TEDAŞ şantiye elemanlarından bilgi alabilirsiniz.

TEDAŞ yetkisine verilen elektrik tesisleri projelerinin kontrol ve onay işlemlerine ilişkin usul. Direk tepe kuvvetleri her yönde aynıdır. SANTRİEÜ BETONARME DİREKLER.


Sorry, comments are closed!