Sıvı seviye kontrol rölesi bağlantı şeması


Herhangi bir sorun görüldüğünde elektrodların konumları değiştirilerek uygun empedans değerleri elde edilebilir. Not : Bu röle yanıcı sıvılarda kullanılamaz. SSR-ve SSRC-için). Taban elektrodu mutlaka kullanılmalıdır, kullanılmadığı zaman röle çıkış vermez.

Yalıtkan olan sıvı tanklar için tabana ayrı bir elektrot yerleştirilir.

SSRC- sıvı seviye kontrol rölesi sanayi tesisleri ve yerel uygulamalarda mevcut . Sıvı seviye rölesi bağlantı şeması. Cihazın kullanımı ve Çalışma Prensibi. U üst seviye elektrodu L orta seviye B alt sevıyedır. Gerilimi (Un), 230V AC.

Kontrol , Alt Seviye Kontrolü Orta Seviye Kontrolü Üst Seviye Kontrolü. Gösterge, On ledi ve Out ledi.

Bağlantı Şekli, Terminal bağlantı. Montaj, Pano içine dikey yada klemens rayına montaj . Bu rölelerden bir çeşiti de sıvı seviye rölesidir. Seviye flatörleri su depolarında ve havuzlarda ve birçok yerlerde su seviyesini belirli bir seviyede tutmak için kullanılan elektriksel kontak veren bir kontrol elemanıdır. Tense Elektronik, ülkemizde enerjinin daha etkin kullanılmasına ve her geçen gün gelişen elektronik sektörünün önemli bir dalı olan endüstriyel otomasyon alanına uzman ve tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir.

Emas seviye Flatörü, Dülgarlar dülğarlar Civalı seviye flatörü şamanra , Element Druk Basınç şalteri,sıvı seviye kontrol rölesi, sıvı seviye kontrol rölesi çalışma prensibi, sıvı seviye kontrol sistemi, sıvı seviye kontrol rölesi bağlantı şeması , sıvı seviye kontrol devresi, sıvı seviye kontrol rölesi fiyatları, sıvı seviye kontrol devresi. Tek, çift veya çok gerilimli. SEVİYE KONTROL ELEMANLARI. Boşaltma veya doldurma işlevleri.

NOT : Bu röle yanıcı sıvılarda kullanılamaz. LIQUID LEVEL CONTROLLERS. LCsıvı seviyesini izleyen ve istenen seviyeyi kontrol altında tutmaya yarayan röledir.

Böylece alt depodaki sıvı seviyesi elektrodun altına düşerse pompa motorunun ve rezistansın enerjileri kesilerek sistem korunur. Rölede adet elektrod. RESİMLER, KO VOLT (DC), AMPER, TERMİNAL, BRAKET, PROB (LLP41), BAĞLANTI ŞEMASI , AÇIKLAMA.

LLP94 Su seviye ikaz ile birlikte kullanılır.

Pompa start, pompa stop fonksiyonları tek bir röle üzerinden sağlanmıştır. Elektrot bağlantı dişine hafif miktarda ısıya dayanıklı sızdırmazlık özelliği taşıyan. Su boşalıp alt seviye elektrodunun (A) altına indiğinde röle kontaklarını bırakır ve pompa kontaktörü enerjisiz kalır. Sanayi tesisleri ve yerel uygulamalarda mevcut tankların içindeki iletken sıvıların seviye kontrolünde kullanılır. Bu sistemde kazanda çift elektrot vardır.

Sisteme enerji verildiğinde depodaki seviye kontrol edilir. Su rezistans elektroduna ulaştığı zaman rezistans çalışır, kazan elektroduna ulaşınca pompa durur. Depodaki su seviyesi düşene kadar otamatik . Depolu veya deposuz trifaze ütü ve buhar kazanlarında kullanılır.

Sistemi faz s›ras› hatalar›na karfl› korur.


Sorry, comments are closed!