Ses şiddeti ne ile ölçülür


Sesin şiddet birimi desibel (db)dir. Bir sesin şiddedini belirtirken birim olarak db kullanılır. Bu oran logaritmik olarak artar.

B ise roketin fırlatılış anında çıkardığı ses olarak ölçülür. Desibeller logaritmik olarak artar ve azalır.

B, desibelden 1kat daha . Hafif sesler kulağa az şiddette, kuvetli sesler ise yüksek şiddette gelmektedir. Yani ses daha uzağa yayılabilir. Ses şiddetinin birimine desibel denir.

B arası sesleri sorunsuz duyar. Madde ortamında maddelerin tanecikleri titreşir ve titreşimi iletir. Bu da sesin yayılmasına neden olur.

Uzayda moleküler bir ortam olmadığı için bir başka deyişle madde ortamı olmadığı için ses yayılmaz.

Birde elimizdeki bir kondenser mikrofon yardımı ile rölatif olmadan ses şiddetini SPL cinsinden ölçmek mümkünmüdür. Eskiden elektronik hobi ile ilgilendiğim zamanlarda ölçü aletinde frekans skalasıda vardı. Ses veya elektrik olması çok bişey değiştirmez gibime geliyor. Vu Metre dediğim zamazingoda sadece müzik setlerindeki o ses şiddetine göre ışıklı veya skalalı üzerinde birim olanı olmayanı her türlüsü olan bir alet. Hz ile kHz arasındaki ses frekanslarına duyarlıdır.

Bu limitler dışında kalan frekanslardaki sesleri algılayamaz. Ancak, diğer canlılar bu frekanslardan farklı sesleri duyabildiklerinden, insanın tepki göstermeyeceği ses seviyeleri bazen bir köpek için çok şiddetli gelebilmektedir. Ses Seviyesi Nasıl Ölçülür ? B den fazla olan sesler rahatsız eder.

Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar. Ses dalgası molekülleri yayılma . Kulağımız şiddet konusunda çok toleranslıdır. Duyabileceğimiz en yüksek şiddetteki ses,duyabileceğimiz en düşük şiddetteki sesin hemen hemen bir trilyon katıdır. Ses cisimlerin hareketleri esnasında hava moleküllerine yapmış oldukları basınçtan meydana gelen bir enerji şeklidir. Genliği az olan ses dalgalarının oluşturduğu sese zayıf ses denir.

Birim yüzeye düşen ses şiddeti miktarıdır.

Genel kullanımı kolaylaştırmak için sıklıkla mevcut ses basıncının işitilebilen en düşük ses basıncına oranı olarak desibel cinsinden ifade edilir. Genelde ses basıncı ile karıştırılır. Bu ölçeğe göre ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir.

Depremin şiddeti nedir, nasıl ölçülür vb. Yani, birşey kırılmadan önce nasıl ki çıt çıt diye ses çıkarıyor ise, aynen yer de kırılmadan önce çıt çıt diye sesler çıkarır.


Sorry, comments are closed!