Ses ne ile ölçülür


Bu yazımızda ses ne ile ölçülür kısaca olarak bilgi aktaracağız. Ses, boşlukta yayılmaz. Yani ses, katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılır.

Birim desibeldir(db) ve desibeli ölçen aletede desibelmetre denir. Fazla frekans tiz ses , az frekans pes ses (kalın ses ) anlamına gelir. Heartz ise Hz ile gösterilir.

Aynı desibelin db ile gösterildiği . Sayfa – SES NE İLE ÖLÇÜLÜR ? Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucunda oluşur. Ses bir enerji türüdür. Bir sesin şiddedini belirtirken birim olarak db kullanılır.

Bu oran logaritmik olarak artar. Sesin şiddet birimi desibel (db)dir. SES DB NEDİR NASIL ÖLÇÜLÜR ? B ise roketin fırlatılış anında çıkardığı ses olarak ölçülür.

Desibeller logaritmik olarak artar ve azalır. B ölçüsü de biraz tuhaftır. Kulağımız en hafif bir yaprak hışırtısından, jet motorunun yüksek sesine kadar her şeyi işitebilir.

Halbuki jet motorunun sesi insanın işitebileceği yumuşak bir . Başbakanlık ses kayıtları için ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçek dışıdır açıklamasını yaptı, ana muhalefet partisi . Hz ile kHz arasındaki ses frekanslarına duyarlıdır. B, desibelden 1kat daha . Bu limitler dışında kalan frekanslardaki sesleri algılayamaz. Ancak, diğer canlılar bu frekanslardan farklı sesleri duyabildiklerinden, insanın tepki göstermeyeceği ses seviyeleri bazen bir köpek için çok şiddetli gelebilmektedir. Db bir oran – spl ise ses basınç seviyesidir. Eski bilgiler olduğu için unutmuşta olabilirim 🙂 ) Aşağıdaki alıntı bu olayı güzel anlatmış.

Hafif sesler kulağa az şiddette kuvetli sesler ise yüksek şiddette gelmektedir. Hiç komşularınızın gürültüsünden rahatsız oldunuz mu? Kalın Do dan İnce Do ya kadarki notalık ses dizisi bir oktav sayılmaktadır.

Bir insanın sesine bakılarak oktav aralığı ölçülmek istendiğinde dikkate alınacak ilk şey notalardır. Notaların natürel sesler olması . Bu frekans birim olarak Hertz (Hz) ile ifade edilir. Aksi takdirde yapılan ölçüm oktav aralığı değil direkt olarak ses aralığı ya da diğer bir deyişle ses yelpazesi olur.

Gürültü ölçümleri öncesinde gürültünün hangi amaçla, ne şekilde, ne kadar süre ile değerlendirileceği, değerlendirme zaman dilimi konularında bir planlamanın yapılması büyük kolaylıklar sağlayabilmektedir.


Sorry, comments are closed!