Rs 485 haberleşme protokolleri


Birden fazla cihazın birbirleriyle haberleşmesi gereken veri işleme, ve kontrol uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılır. Maksimum sürücü sayısı : 32. RS4in belli başlı teknik özellikleri. Kuşkusuzki RS-2bu seri.

RS2protokolü alıcı ve verici arasındaki data ve handshake line voltajlarını ortak bir toprak hattı kullanarak karşılaştırır.

Toprak hattındaki herhangi bir voltaj . RS-2standardında yazılım katmanında kullanılan protokolün ne olacağı, iletim katmanında konnektörlerin ne olacağı gibi özellikler kesindir. RS – 4standardı ise sadece iletim katmanı için standart belirlemiştir. Yazılım katmanında kullanılacak protokol ve kullanılacak konektör tiplerini kullanıcının isteğine bırakmıştır. MODBUS RTU için belirlenen veri aktarım hızları 9. Aynı band hızı için ASCII kodlama yöntemine göre daha hızlı veri gönderilmiş olur.

Motorlar koruma sistemleri için ekonomik bir çözümdür. Profibus, kullanım alanına ve tipine göre, farklı haberleşme protokolleri (DP-PA-FMS) sunar.

Haberleşme Protokolleri 2. BUS Protokolleri -ModBus -ProfiBus -CanBus -DeviceNet 2. Günümüzde en fazla kullanılan konektör tipi DBolarak bilinen tek haberleşme kanallı konektörlerdir. Geri kalan yazılım, protokol ve diğer konektör türleri gibi özellikler kullanıcının tercihine bırakılmıştır. Etiketlerrs 2nedir rs 4haberleşme rs 4nedir rs2kablo rs2nedir rs4nedir . Cihazların haberleşmesi için geliştirilmiş bir protokoldür. Teknolojik olarak diğer standart iletişim protokollerinin yanında modbus günümüzde herhangi bir PC veya küçük bir mikroişlemci ile birlikte.

Uzun mesafeler için de rs 4seri ( rs 4to ethernet) haberleşme standardını da kullanabilmektedir. Zira bu protokol eskidi ve ihtiyaçları karşılamıyor,Bu sebeple artık kullanılmıyor. Bunun seri haberleşme protokolü Profibus ve Modbus kullanılır. Ayrıca profibus hattından . Devrede kullanıcıya pek fazla ya- pacak bir şey kalmaz. Kablo bağ- lantıları yapıldıktan sonra uzak haberleşme için protokol sinyalleri.

Bu kablolardan biri Tx ucuna diğeri de Rx ucuna bağlanmalıdır. RS – 4ile daha uzun mesafelerde güvenli haberleşme imkânı sağlanmıştır. MODBUS : rs4uzerinden seri olarak yada tcp ip uzerinden yapilan endustriyel otomasyon haberlesme protokulu.

CAN BUS : Bosch firması tarafından geliştirilen (seri) veri yolu sistemi olan . Mikrokontrülcü ve bilgisayar yazılımları yazıldı. Sisteme ait PC programları Visual basic programlama dili kullanılarak. Cihazdan veri okunacağı zaman cihazın içerisinde önceden ayarlanmış olan cihaz adresine sorgu gönderilerek haberleşme yapılır.

Modbus protokolü data iletiminde kendine özgü hata kontrol algoritmaları sebebi ile. RTU gibi) çalışabilmektedir. Ama size sır verelim, ethernetin hızla yayılması ve endüstriyel çözümlerde de kabul görmesi ile seri haberleşme yöntemleri ve teknolojileri ölüyor.

Donanımı sorunsuz kurduktan sonra ikinci işlemin haberleşme protokolünü oluşturmandır. Kendi protokolünü kendin oluşturabilirsin.


Sorry, comments are closed!