Paratoner topraklama direnci kaç olmalı


Uluslararası standartlara göre tavsiye edilen topraklama direnç değerleri. Beğenilen Mesajları: 3. Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni.

Benzer Aksi halde sağlıklı sonuç almak çok mümkün olmayacak ve topraklama direnci yüksek çıkacaktır. TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ SINIR DEĞERİ EN AZ KAÇ OHM OLMALIDIR ? TN-S Tipi topraklama uygulanmış bir tesiste, ana pano için koruma topraklaması ölçüm değeri ohm çıktı. Onun da kısa devre akımını belirlemede, eğer kısa devre tüketicide ise pek etkisi olmaz.

Ampermetre ve voltmetiv. Aralarındaki mesafe ile metre arasında olmalıdır. Yönetmelikte özellikle koruma topraklamasına ait sınır bir değer bulunmamaktadır. Sınır değerin hesabı sistemin türüne (TT, TN), eşdeğer değer . Meger “topraklama kaçak ölçüm cihazı” topraklama tesisatının yeterliliğini veya hattaki kaçakları ölçmeye yarar. Tesis kurulmadan önce topraklama direnci ölçümü yapılarak, gerekli hesaplamalar ve hazırlıktan sonra tesisat kurulumu yapılır.

Darbe topraklama direnci : Bir topraklama tesisinin herhangi bir noktası ile referans toprağı arasında, yıldırım akımlarının geçmesi sırasında etkili olan dirençtir. Bazı hallerde ise özel olarak toprağa yerleştirilen bir topraklayıcı elektrot üzerinden toprak ile teması sağlanır, buna topraklama denir. Topraklama Direnci Kaç Olmalı. Burada aranan en önemli özellik, toprak geçiş (veya yayılma) direncinin mümkün olduğu kadar küçük olmasıdır.

ZM PARATONER ELEKTRİK LTD. Günümüz dünyasıyla geçmiĢi kıyasladığımızda teknoloji açısından çok hızlı değiĢikliklere. Teknolojinin sürekli kendini yenilemesiyle beraber elektrik konusu da hayatımızın doğal bir parçası haline gelmiĢtir. Günümüzde elektrik, vazgeçemeyeceğimiz bir enerji kaynağıdır. Elektriğin olmadığı bir hayat . Yapının dışında bulunan ve paslanmaya karşı direnci olmayan bir ekipman elbette bakıma ihtiyaç duyacaktır.

Değişken Tesisler İçin;. Paratoner ölçümü, aslında topraklama tesisatı ölçümü gibi yapılır. Sabit İşletme Cihaz ve Makinalar : Yıl. Sabit olmayan İşletme Ekipmanları : Ay.

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri : yıl. Enerji nakil ve dağıtım hatları : yıl.


Sorry, comments are closed!