Norton teoremi

Norton eşdeğer devresi, thevenin devresinin. Sabit empedanslardan,sinüsoidal akım ve gerilim kaynaklarından meydanagelenkarışık bir devre,herhangi iki noktasına göre ,bir akım kaynağı ve ona paralel bağlı bir empedansla gösterilebilir. Seçilen uçlar arası (A-B) kısa devre düşünülerek, uçlar arasındaki kısa devre akımı (IN) ve eşdeğer direnç (RN) bulunarak iki nokta. A-B uçlarına sırasıyla Ra = 1Ω ve Rb = 7Ω değerlerinde dirençler bağlanıyor. Bu yöntem sayesinde karmaşık.

Cevap : Pa =4W, Pb =7W). DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON. TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ. Deney Seti (ACT-veya CADET I-II ). Pens, keski, montaj kablosu, krokodil. Teoremlerinin öğrenci tarafından daha . Kirchoff kanunları devrenin bağlantı çeşidine bakılmaksızın her çeşit devreye uygulanabilir.

THEVENIN VE NORTON ESDEGER DEVRELERININ KULLANIMI. Ilk once iki devreyi de kisa devre. Soru 2) Şekildeki devrede 65Ω üzerinden geçen akımı thevenin teoremiyle çözünüz. RL=RS durumunda yük max güç harcar. Süperpozisyon teoremini doğrulamak.

Thevenin teoremini doğrulamak. Devrede birden fazla güç kaynağı olduğunda, akım her bir kaynaktan etkilenir. Elektrik Elektronik Müh. Bu devre bir kısa devre akımı Ikd üretecektir.

Bu akımın genliği de aşağıdaki gibidir. AB ularna gre Thvenin ve Norton. Bu iki teorem arasında bir geçiş var mıdır? Bu usul doğru karmaşık elektrik devreler.

NET 1DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ. Burada aslında birden çok direnç . Devrede tek bir kaynak kalacak biçimde sırasıyla . Devre analizinin önemli konularından olan Toplamsallık, Thévenin,. Dogrusal bir devre, herhangi iki noktasina göre, bir akim kaynagi ve buna paralel bir direnç haline getirilebilir.

Herhangi iki nokta uçlari kisa devre iken geçen akim . Gerilimi veya akımı sorulan devre elemanı.