Mesafe koruma rölesi nedir


Kısa devre arızasında hattın gerilim değeri azalır, akım değeri artar. Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, Kuvvetli. Diferansiyel röleler , güç trafolarının primer ve sekonder akımlarının eşit ve aralarında 1derece faz farkı olması esasına dayanırlar.

Korunan bölgede bir arıza olduğunda giren ve çıkan . Aşırı ve düşük gerilim rölesi alçak gerilim sistemlerinde, sistemi aşırı ve düşük gerilimlerin neden olabileceği hasar ve tahribata karşı koymak amacı ile kullanılır.

Enterkonnekte bir şebekeyi oluşturan enerji nakil hatlarında meydana gelen kısa devrede arıza akımı şebekenin birkaç kaynaktan beslenmesi nedeniyle oldukça büyük değerdedir. Mesafe koruma rölesi nasıl çalışır ? Bu nedenle arızalı kısmın . Röleler elektromanyetik olarak yani üzerlerinden akım geçmesi ile çalışırlar. Röleler devrelerin giremediği bölgelerde (yüksek sıcaklık, nem veya sıvısal ortamlarda) önemlidir.

Bir motor besleme devresinde hattın başına konulan elektrik sigortası, çalışma karakteristikleri sebebiyle motoru . Kaçak akım rölesi elektrik tesisatların da önemsiz sayılan fakat verdiği zararları büyük olan kaçak akımları fark ederek devreyi açan anahtarlara (diferansiyel koruma cihazı) denir.

Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı) What is relay? Dinçer YILMAZ – Duration: 11. REL65 doğrudan topraklı veya empedans topraklı havalı hatlarda ve kablolarda koruma, kontrol ve izleme amacıyla kullanılır. IED yüksek voltaj seviyelerine kadar kullanılabilir.

Hızlı kutuplu triplemenin gerekli olabileceği ağır yük taşıyan hatların ve çok terminalli . Bu çalışmada, mesafe koruma rölelerinin güç salınımı durumunda çalışma. Güvenilir bir koruma için mesafe koruma rölesi her iki durumda ve hatta kararlı bir güç salınımında bir arıza yaşandığında da tekrar açma yapacak şekilde çalışabilmelidir. Transformatör Diferansiyel Koruma. Hat Diferansiyel Koruma. Yönlü Aşırı Akım Koruma Röleleri.

Empedans ( mesafe koruma ) röleleri yaygın olarak kullanılır. Sistemi Hatlarında Koruma. Empedans, arızanın uzaklığına göre değişir ve arıza akımının büyüklüğüne bağlı değildir.

Esas itibari ile bir direnç rölesi olup hatların ve şebekelerin dirençleri uzunluğa bağlı olduğundan mesafe rölesi. Düşük empedanslı diferansiyel rölenin bağlantı şeması.

Bir koruma sistemi seçici (selektif) yani arızaya en yakın olanın ilk tepki vereceği şekilde, hızlı ve güvenilir şekilde görevini yerine getirmelidir. Böylelikle şebeke üzerinde en az kesinti ile enerji arzı sağlanacaktır. Bu tesislerde doğabilecek sorunları azaltmak ve engellemek için aşırı akım koruma röleleri, gerilim koruma röleleri ve toprak koruma röleleri geliştirilmiştir. Propantek Elektroteknik. SEKONDER KORUMA NEDİR ? Bu ürün, Avrupa Topluluğu.

Röle çıkışı olabilen ya da diğer aygıtlar veya şalt cihazı tarafından ihtiyaç duyulan bilgi göstericiler, tırnak içerisinde ve eş aralıklı tipte gösterilir. Firmanın sunduğu koruma rölesi yelpazesi en temel seviyede aşırı akım ve toprak arızası rölelerinden, diferansiyel ve mesafe koruma birimlerini de içine alacak şekilde çok fonksiyonlu koruma sistemleri, motor koruma röleleri , fider ve motor koruma birimlerine kadar geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Koruma fonksiyonları, pek çok haberleşme protokolü desteği ve sayısız yardımcı fonksiyonu ile VAMP 2küçük ve orta ölçekli jeneratör sistemlerinin korunmasında eşsizdir. Jeneratör koruma rölesi VAMP 21 diferansiyel koruma rölesi VAMP 2ile birlikte eksiksiz bir jeneratör koruma sistemi oluşturur.

Gözlü şebekelerde kısa devre koruması için en uygun seçim mesafe koruması esasına dayanan koruma sistemi kullanmaktır.


Sorry, comments are closed!