Kompanzasyon rölesi


KOMPANZASYON PANOSU ( Transformatör , Jeneratör) SÖKÜMÜ _ Bugün Ne Sökelim? Dengeli ve dengesiz yükler için güç faktörü düzeltme. Günümüzde işletmelerde ve özellikle ticari binalarda dengesiz yükler gittikçe yaygınlaşmaktadır.

RVTher fazın ayrı ayrı kompanzasyonunu. VArKON -H orta gerilim . Cihaz aynı zamanda şebeke analizörü olarak çalışır ve çeşitli AC parametrelerin .

Makel anahtar, elektronik sayaç, elektrik anahtarları, ölçüm ve kontrol cihazları, şalt, grup priz. Uygun fiyat avantajından yararlanın. Fazlar arasındaki dengesizlikleri ölçer , akım trafolarından faydalanarak fazın akımını ölçer.

Reaktif Güç Kontrol Röleleri -Reaktif Güç Kontrol Röleleri Arsel den satın alın. Klasik kompanzasyon rölelerinin aksine sadece kondansatör kademelerini kullanarak sisteme cevap vermeye çalışmaz bunun beraberinde endüktif yük sağlayan bobinlerin de (şönt reaktör) güçlerini ayarlayarak devreye alır. Alıcı Kontrolü ve Teslimat İçeriği . Türkçe Menü ile Kolay Kullanım.

Gelişmiş Dinamik Yazılım.

Hızlı Kondansatör Öğrenme. Trifaze,Difaze ,Monofaze Kondansatör Bağlayabilme. Fazla sayıda monofaze kademe (kondansatör, kontaktör, sigorta vs.) kullanımını ortadan kaldırır. Kompakt fluoresan,led . Böylece dengesiz sistemlerde dahi doğru kompanzasyon hedefine ulaşılmasını sağlar. Reaktif güç röleleri , kompanzasyon tesisinin reaktif gücünü kontrol ederek Aktif Gücün (W) , Görünür güce (VA) oranı olan güç katsayısının değerini kullanıcı tarafından ayarlanan güç katsayısı değerine getirmeye çalışan cihazlardır.

MODBUS RTU Bilgisayar Haberleşmeli, Akım Trafolu, x 3V AC Beslemeli, 12 . Röle Kademe Tristör Kademe SVC Çıkışları Var Grafik Ekran Var RS-4Var GPRS . REAKTİF RÖLE SEÇMENİN ÖNEMİ. Power 27-SVC bu ailenin en . Reaktif röle seçiminin hatalı yapılması sonucunda, birçok işletmede kompanzasyon tam olarak sağlanamamakta, doğal olarak ta işletmeler harcadıkları enerjiyi verimli olarak tüketememekte ve bu neden ile ceza faturaları ile karşılaşmaktadırlar. RGT-Tense, kompanzasyon sistemlerinin kontrolü için kademeli trifaze reaktif güç kontrol rölesidir. Monofaze kompanzasyon : Dengesiz sistemler için ideal çözüm olan EKR24k- 24m kompanzasyon rölesini istediğimiz adet monofaze ve istediğimiz adet trifaze kapasite ile çalıştırabiliriz.

CIRCUTOR COMPUTER SMART III. Mikroişlemci tabanlı minimum kademeli olmalıdır. Standar Besleme gerilimi ile 5V arasında olmalıdır. Frekansı ile Hz arasında olmalıdır.

PFC Serisi Röleleri, dengeli veya dengesiz, hızlı değişen yüklerin kompanzayonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tristör Kontrollü Reaktör özelliği sayesinde daha hassas kompanzasyon yapabilme yeteneğine sahiptir. Toplam sayfadan kayıt listeleniyor.

Bu kompanzasyon panosu konfigürasyonuyla ilgili olmayan otomatik kurulum ifllemleri. Ba¤lant› onay hatas›: Kontrol rölesinin ba¤lant›lar› do¤ru yap› lmam›fl. Kademe sayma hatas›: Kademe Say›s› ayar› hatal›.

Reaktif güç kontrol röleleri sistemdeki yüklerin kullanmadığı ancak yüklerin yapılarından dolayı şebekeden çektiği reaktif(endüktif ve kapasitif)güçleri azaltmak amaçlı tasarlanmıştır. Bu işlemin doğal sonucu olarak sistemin belirli noktalarında gözüken güç faktörü – cosφ düzeltilir. Bu işlemin yapılması için reaktif güç rölesi adı verilen cihazlar geliştirilmiştir.

Kuvvet tesislerinde kullanılan kompanzasyon sistemleri, reaktif güç kontrol rölesi , kompanzasyon kondansatörleri ve bağlantıları ile ilgili, bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü. Kullanılmayan bu güç enerji iletim hatları, transformatörler ve şalterlerin üzerine ekstra yükler binmesine neden olur.


Sorry, comments are closed!