Kazan seviye göstergesi

Modern kazanlarda, gelişen teknolojiye paralel olarak seviye kontrolü ve kazan suyunun beslenmesi hassas ve emniyetli bir şekilde duyarga sistemleri yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Manyetik seviye göstergeleri , sıvı seviyesinin ölçümü istenen depoya farklı bağlantı şekilleriyle monte edilir. Depodaki sıvının yükselip alçalmasıyla, birleşik kaplar prensibi gereği by-pass tüp içindeki şamandra da yükselir ve alçalır.

Sıvı seviye değişimini takip eden şamandıranın içinde yer alan mıknatıslar, dış cidar üzerine yerleştirilmiş kırmızıbeyaz renkli . Yüksek su seviyesini tespit edip besi suyu akışını yavaşlatarak su sürüklenmesini ve koç darbesi riskini azaltmak,.

Su seviyesini belirlenen ayar noktalarına göre korumak,. Buhar kazanındaki optimum su seviyesini sağlayabilmek için seviye göstergesi ve bir operatör yeterli değildir. KAZAN TİPİ SEVİYE ELEKTRODU (SENSÖRÜ). Seviye göstergesi yüzey seviyesinden.

ORANSAL SEVİYE KONTROL. SANCAK kazan tağdiye cihazı, basınçlı kazan ve depoların maksimum atmosfere kadar sıvı seviyesinin kontrol ve ayarlanmasını sağlar. Manyetik ( By-Pass ) seviye göstergeleri tank, kazan ve depoların dış veya üst yüzeylerine monte edilir. Diğer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine göre daha ekonomik olup, montaj ve bakım kolaylığı ile birlikte değişik montaj şekilleriyle kullanıcılya avantajlar .

Cam kalınlığına bağlıdır. ELD seviye izleme göstergeleri (flow indicator) endüstride kazan , tank . Buhar kazanlarında adet emniyet ventili, alçak basınçlı kazanlarda emniyet sifonu,her birinden şer adet olmak üzere manometre,reflex camlı su seviye göstergesi , prosesta su tağdiye cihazı,alt üst blöf vanası, kazan besi pompası ayrıca alçak su seviye alarmı,yüksek basınç alarmı,olup olmadığı kazan devreye. Buhar Kazanının Kontrol ve Emniyet Cihazları: a. Termometre: Kazan içindeki buhar sıcaklığını gösterir. Manometre: Kazan içindeki ve sistemdeki buhar basıncını gösterir. Tağdiye Cihazı: Kazandaki su seviyesine bağlı olarak besleme . Gelişen teknolojiye paralel olarak modern kazanlarda seviye kontrolü ve kazan suyunun beslenmesi, hassas ve emniyetli bir şekilde, duyarga sistemleri yardımı ile gerçekleştirilmektedir.

Kazanda , buhar üretimi esnasında kesin bir su seviyesinin okunması klasik su seviye göstergesi ile mümkün değildir. BASINÇ SEVİYE GÖSTERGELERİ. Her kazanın görünür bir yerinde, imalatçı firmanın adı, kazanın seri numarası, imal edildiği sene ve en yüksek çalışma basıncını gösteren bir plaka bulunacaktır. Kazanlarda aşağıdaki ölçü ve kontrol aletleri bulunacaktır: – Buhar basınç manometresi (adet) – Kazan suyu seviye göstergesi (adet) – Kazan suyu veya . Yakma düzeneği ve kontrol panosu (Brülör ve kontrol panosu). Alman markası Igema,bu güne kadar her türlü kazan ve tanklar için seviye göstergeleri ,otomasyon sistemleri için ürünler geliştirmekte,üretmekte, uygulama ve devreye alma işlemleri yapmaktadır.

Igema firması kazan üstü tüm ekipmanlara paket teklif verebilmektedir. Igema bu ekipmanlar ile İşletmenizin emniyetli ve .