Kablo ebatları


XLPE zoleli Alçak Gerilim Kabloları. Halojensiz Tesisat Kabloları. Orta Gerilim Kabloları. Yüksek Gerilim Kabloları. Fiber Optikli Koruma letkeni ( OPGW).

Finans Çapı (D), Göbek Çapı(mm), Makara İç Genişliği (B1)(mm), Makara Dış Genişliği (B2) (mm), Göbek Delik Çapı (D5) (mm), Yaklaşık Makara Ağr. Kablo denilince akla gelen güvenirlik, sağlamlık ve kalitedir. Kablolar , enerji iletimi kabloları, CCTV Kabloları , Gemi ve Yat Kabloları, Yangına Karşı Dayanıklı Kablolardan oluşmaktadır. Yapı: Tavlı bakır iletken.

V Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli XLPE İzole ve PVC Dış Kılıflı Kablolar. Kullanıldığı Yerler: Yerel enerji dağıtımında bina içi, bina dışı şebekelerde, endüstri tesislerinde kablo kanallarında veya boru içinde kullanılırlar. Bu kablolar her türlü mekanik zorlamadan korunmalıdırlar.

Maksimum İşletme Sıcaklığı: 70°C.

Flammibility rating : UL V-2. Klemens ve Aksesuarlar Otomasyon Ürünleri Kablo Kanal ve . Kablo bağları gündelik hayatımızda ve takım çantalarımızda olmazsa olmazlardan artık. Bu toplumsal olarak kanıksadığımız ve uygulama kısmında yaratıcılığımızı.

KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında , hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, (özel olarak imal edilmesi halinde tuzlu suda), enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır. YAPISI: Tek damarlılarda 1. Yağlı kâğıtla yalıtma, elektrik enerjisi kaybını azalttığı ve maliyeti düşük olduğu için tercih edilir. Böyle yalıtılmış kablolar 300. Bir başka ifade ile, elektrik kablosu elektrik akımının devre üzerinde dolaşımını sağlar.

Elektrik ve elektronikte en çok kullanılan kablo çeşitleri nelerdir ? Kulanım amaçlarına göre kablo seçimi yapılmalıdır. NOT : Akım taşıma kapasiteleri ºC ortam sıcaklığında geçerlidir. Current carrying capacities are valid at ºC ambient temperature. KABLOLARDA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİNİN SICAKLIKLA DEĞİŞİMİ. Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında kablolar çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

H05V2-K, H07V2-K, TS HD 21.

Grup : Boru içinde bir veya birden fazla tek damarlı kablolar. Grup : Hareketli yerlerde kullanılan dış kılıflı birden fazla damarlı kablolar. Grup : Ana enerji tabloları ve dağıtım tablolarında, açıkta ve cihazların irtibatlarında kullanılan tek damarlı kablolar.


Sorry, comments are closed!