Harmonik nedir


Güç elektroniği kaynaklı artan. Aynı şekilde şebekeden çakilen akımın da sinüs şeklinde olması beklenir. Ancak günümüzde elektrik şebekelerinde saf sinüs şeklindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ile karşılaşmak çeşitli nedenler ile zorlaşmış, gerilim ve akım dalga şekilleri sinüs . Yarı iletken elemanların tabiatı gereği ve sanayide kullanılan bazı nonlineer yüklerin (transformatör, ark fırınları v.b.) etkisiyle, akım ve gerilim dalga biçimleri, periyodik olmakla birlikte sinüsoidal dalga ile frekans ve genliği farklı diğer sinüsoidal dalgaların toplamından meydana gelmektedir . Dolayısı ile elimizde harmonik bastırmaya yönelik ürünlerin, müşteriye bir çözüm olarak sunulabilmesi için öncelikle harmonik konusunun temellerinin bilinmesi gerektiğine inanıyoruz.

Sinüs formundaki bir gerilim kaynağı, yarı iletken teknolojiye sahip bir sisteme veya nonlineer yüklere uygulanırsa sistemin vereceği akım cevabı kare dalga şeklinde olacaktır. Sinüs formunda ve sistem empedansı oranında genliğe sahip olması gereken bu akım dalga şeklinin kare dalga olmasının . Elektrik şebekesinde lineer bir yük için sistemde kullanılan gerilim ve oluşan akımın dalga şekli sinus şeklindedir. Günümüzde kullanılan makinelerdeki sistemlerin (hız kontrol cihazları,kesintisiz güç kaynakları… vb.) yük karakteristiği lineer değildir.

Bu sebeple sistemin kullandığı akım şekli . Bilgisayarlar, yazıcılar, televizyonlar, telefon şarj cihazları ve kesintisiz güç kaynakları gibi elektronik cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren yeni bir terim harmonikler. Bilindiği gibi alternatif gerilim belirli bir frekansı olan sinüs dalgası biçimindedir. Türkiyede kullanılan alternatif gerilimin .

Harmonik kavramının temelinde Fourier Teoremi yatar. Yük akımındaki hızlı değişimler, müşterilerin enerji sistemine bağlandığı noktada gerilim değişimlerine neden olur. Reaktif Güç Bedeli Örnek Uygulaması. Enerji sisteminden beslenen ,sinüs biçimli olmayan akım çeken yüklerin kullanımın . ABB Kontaktörlü Du-Tuned Filtreli . Nonlineer yüklerin oluşturduğu harmonik akım bileşenleri, sistemde harmonik gerilimlerin oluşmasına neden olurlar.

Böylece kendileri harmonik üretmeyen elemanlar (yükler) harmonik bozunumlara maruz kalabilirler. Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle beraber lineer olmayan elektrik ve güç elektroniği cihazların çoğalmasıyla beraber kaynaklardan çekilen kirli akımlar sayesinde sinüsoidal dalgalarda bozulmalar başlamıştır. Bu bozulmalara harmonik denir. Kompanzasyon sistemlerinde harmonik filtre reaktörleri kullanılması ile birlikte harmonik içerikli sistemlerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlar . Temel dalga dışındaki sinüzoidal dalgalara harmonik denir.

Onun dışında elektrikte, 3. Alternatif akım ideal şartlar altında sinüzoidal dalga şeklindedir. Bu durumda sistemden çok yüksek akımlar çekilir. Günümüzde güç elektroniği sistemlerinin (motor sürücüler, kesintisiz güç kaynakları, bilgisayar sistemleri vb.) endüstriyel tesislerde yüksek oranda kullanılmaya başlaması ile harmonikler elektrik şebekelerinde ve endüstriyel tesislerde yaşanan arızaların önemli nedenlerinden biri haline gelmiştir.

Sistemde bulunan nonlineer elemanlar, sistemde harmonik akım ve gerilimlerin oluşmasına neden olurlar.


Sorry, comments are closed!