Güç trafosu nedir

Genel olarak trafolar diğer bir adıyla da transformatörler bir elektrik devresinde gerilim veya akımı indirmek veya yükseltmek için kullanılır. Elektronikte ise esas olarak farklı devrelerdeki yükselticileri birleştirmek, doğru akım dalgalarını daha yüksek bir değerdeki alternatif akıma çevirmek ve sadece belirli . Bu ısınma transformatörde enerji kaybına neden olacağından engellenmelidir. Transformatördeki yüksek sıcaklık. Alternatif akımla elektrik enerjisinin gerilimini, transformatörler sayesinde yükseltilip düşürüldüğü için enerjinin taşınmasında güç transformatörleri önemli yer kaplar.

Bilindiği gibi elektrik enerjisi doğru veya alternatif akım olarak üretilir. Doğru akımda yüksek gerilimli enerji iletimi son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. Ancak bu konuda istenilen düzeye gelinememiştir. Buna karşılık alternatif akımlı elektrik enerjisinin gerilimi transformatörler yardımıyla yükseltilip düşürüldüğünden, . Sarıldıkları nüvelere göre demir çekirdekli transformatör hava çekirdekli ya da ferit nüveli . Tag Archives: güç trafosu nedir.

Evimizde kullandığımız cep telefonu veya diz üstü bilgisayarların şarj aletleri ile başlayıp endüstriyel tesislerde veya santrallerde kullanılan çeşitleri dahil olmak üzere çok geniş . MVA ve 75kV ve üstü, yağ dolu trafolar Güç Trafoları olarak tanımlanır. Güç trafoları , özellikle izolasyon ve soğutma konularında ayrı bir uzmanlık ve tecrübe gerektirir. DAĞITIM TRAFOLARI – Genel Tanımlar.

Kontaklı Yağ Sıcaklığı. Elektrik santralleri kullandıkları kaynaklara yakın yerlerde tesis edildikleri için çoğu zaman tüketim merkezlerine uzakta bulunur. Bu sebepten elektrik enerjisi, üretildiği yerden uzak bölgelere iletilebilmesi gerekmektedir. Generatörlerin ürettikleri gerilim güç transformatörleri yardımıyla yükseltildikten sonra iletim şebekesiyle . BEST, Türkiye elektrik şebekesinde ilk kez kullanılacak olan ve en büyük güç. Elektrik enerjisinin santrallerden , kullanım alanlarına iletimi sırasında hatlarda ısı şeklinde güç kaybı ve gerilim düşümü olur.

Yağın amacı, hem güç aktarımında sorun yaratabilen nemi uzak tutmak, hem de sıçramalara karşı, bobinleri kutu çeperinden yalıtmaktır. Bu yüzden, gerilimi yükseltmek yerine düşürürler. Trafoların ilk bakışta biraz gizemli görünebilen bu işlevi, bir bakıma dişli çarklarınkine benzer.

VA güç aralığında, kV yüksek gerilimli üç veya tek fazlı, yağlı, ONAN,ONAF soğutmalı, boşta kademe değiştiricili. Bir trafonun içindeki herhangi bir arıza kaynağında oluşan kısmi deşarjların ölçümü, güç trafosunun ölçüm noktasının karmaşık yapısından . VA-10kVA arasında trafo gücü. Sistem kaçak akımının µA seviyesine indirilmesi.

Hata tespit sistemi ile arıza yerinin hemen belirlenmesi. Cihazlar arası çoklu haberleşme imkânı. Hasta ve doktor can güvenliği.

Enerji kesintisizliği ve güvenliği ile paniğin engellenmesi.