Güç trafosu ne işe yarar


Genel olarak trafolar diğer bir adıyla da transformatörler bir elektrik devresinde gerilim veya akımı indirmek veya yükseltmek için kullanılır. Elektronikte ise esas olarak farklı devrelerdeki yükselticileri birleştirmek, doğru akım dalgalarını daha yüksek bir değerdeki alternatif akıma çevirmek ve sadece belirli . Gerilim değişmesinde gücü sabit tutar. Alternatif akımın gerilimini düşürmeye, yükseltmeye yarar.

Bir elektrik akımının şiddettini, gerilimini veya şeklini değiştirmeye yarayan cihazdır.

Transformatör, iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla . Dağıtım transformatörleri ile şehrin muhtelif yerlerine iletken kablo ile taşınır. Primere verilen güç ile sekonderden alınan güç trafusun da bellidir. Yağın amacı, hem güç aktarımında sorun yaratabilen nemi uzak tutmak, hem de sıçramalara karşı, bobinleri kutu çeperinden yalıtmaktır. Alçaltıcı bir (step-down) trafoda ise , tam tersine, ikinci bobindeki sarım sayısı . Elektrik şebekesinde, elektriğin üretildiği yerde ,. Seninde bildiğin gibi şehirlerarası elektrik kabloları güç taşırlar.

Bu gücün taşınabilmesi için önemli faktör vardır.

Birincisi Voltaj diğeri ise Akımdır. Trafo Yıldız Ucu Ne İşe Yarar ? Kablolar bu ikisini taşımayı sağlar. Fakat bir kabloda ne kadar çok akım var ise o kadar kalın kablo kullanılması gerekmektedir. Güç transformatörleri eğitimi verilmesinin temel amacı güç trafosunu , bağlantı şeklini ve paralel bağlantı yöntemini seçebilmenizi sağlamaktır.

Eğer çıkış sargısı, giriş sargılarından daha fazla ise çıkış voltajı büyüyecektir. Merhaba Kanalıma Hoş Geldiniz. Primer uçlarına gerilim uygulanan trafonun sekonder uçlarına herhangi bir yük bağlanmazsa (yani açık devre yapılırsa) bu çalışma şekline trafonun boş çalışması denir.

Boşta çalışırken trafo faydalı güç vermez. Bu nedenle şebekeden çekilen gücün tamamı manyetik nüve üzerinde demir kayıpları olarak . Oto transformatörlerinde ise bir tek sargı vardır. Bu sargı hem primer hem de sekonder sargı görevini. Bilindiği gibi elektrik enerjisi doğru veya alternatif akım olarak üretilir.

Doğru akımda yüksek gerilimli enerji iletimi son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. Ancak bu konuda istenilen düzeye gelinememiştir. Buna karşılık alternatif akımlı elektrik enerjisinin gerilimi transformatörler yardımıyla yükseltilip düşürüldüğünden, . Merak ettiğiniz sorular.

Orta gerilim akım trafosu akım trafosu. ERİT LED TRAFOLARI SEÇİMİ VE GENEL BİLGİ – Duration: 9:29. Sekonder sargı şebekeden tamamen izole edildiğinden kullanıcı ve cihaz şebekenin .


Sorry, comments are closed!