Gerilim trafosu etiket değerleri

Faz faz gerilim trafosu. P-10P grupları kullanılır. Faz-Nötr arasına bağlanan gerilim trafolarının, polarite olmayan primer ucu “B” de, (çalışma ilkesi gereği) topraklanır.

ORTA-GERILIM-TESISLERINDE-KORUMA-VE-KONT. Kademeler arası fark gerilimi vardır.

TRANSFORMATOR NEDIR Tranformatör sargılarından birisine uygulanan bir alternatif gerilim elektromanyetik endüksiyon yolu ile diğer sagılardan aynı. AKIM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ. Bağlı oldukları devreden geçen akımı, istenen oranda küçülterek bu akımla sekonder terminallere bağlı aletleri besleyen ve onları yüksek gerilimden izole eden özel trafolara,.

SERİ NO : İmalatçı firmanın imalat seri numarası. MAL YILI : İmal edildiği tarih. Oluşan arıza akımları, akım trafolarını termik bakımdan zorlarlar.

Termik anma akımı, bir akım trafosunun t=saniye süreyle zarar görmeden taşıyabileceği en büyük akım değeri olarak tanımlanır.

A olarak belirtilmiştir. Bir fazlı transformatörün boş çalışması devre şeması. Primer devresindeki şalter- sigortayı kapatıp trafo primer devresine sıfır (0v) dan başla-. Etikette gösterilmemesi durumunda da . Röle ve ölçü aletlerinin düşük gerilimle çalışmasını sağlar.

Tipi: ( Dahili, harici, geçit, bar, yağlı, kuru gibi) 3. V ta kadar imal edilirler. P ve 6P koruma amaçlı gerilim trafoları içindir. GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİNİN SEMBOLLERİ. Genel olarak trafolar diğer bir adıyla da transformatörler bir elektrik devresinde gerilim veya akımı indirmek veya yükseltmek için kullanılır.

Bu cihazları doğrudan şebeke hattına bağlamak imkansızdır. Yüksek gerilim için uygun . Bir gerilim aralığı vardır. Transformatör Plaka Değerleri. Primer gerilimin sekonder gerilimine oranına dönüştürme oranı denir.

Herhangi bir şikayet üzerine, transformatörün bağlı bulunduğu il müdürlüğü elemanları tarafından, akım ve gerilim oranlarının metrolojik etiketlerde belirtilen değerlere uygun olarak dönüştürmenin yapılıp yapılmadığının kontrolü yapılır.

Primer ve sekonder sargılarının elektriksel olarak birbirleri ile temasta olduğu trafolara oto trafosu denir. Oto trafoları manyetik nüve ve. Peki, Ölçü trafoları ve özellikleri nelerdir? Gerilim ölçü trafoları etiket değerleri.

Gelin bu yazımızda bunları öğrenelim… Ölçü trafolarının yardımı ile sekonder devredeki yüksek gerilim ve büyük akımlar, ölçüm cihazlarının ölçebileceği daha küçük değerlere düşürülür. Kullanım amaçları nelerdir? Alçak gerilim akım trafosu nun doğruluk sınıfı primerden geçen anma akımını sekonderden geçen anma akımının 1veya hassasiyetini ifade eder.

Akım trafosunun değeri Sınıf için 1olarak alınır. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine, enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla nakleder. Sekonder sargıya bağlı yük empedansı (burden) üzerinden de sekonder akım geçer.

Standart primer akım değerleri (A).