Elektronik cihaz sigortası


Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları. Bu sigorta ani ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan ve sigorta konusunu cihazların onarım veya ikame edilmesini gerektirecek şekilde maddi bakımdan etkileyen hasarları teminat altına alır. Mühendislik Sigortası ile iş yerinizdeki elektronik cihaz ve makineler, inşaat ve montaj sürecinde meydana gelebilecek hasarlara karşı teminat altında.

Hukuksal Koruma Sigortası. Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde .

Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an. Sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan tamamı veya bir bölümü elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, yenilenme ve yer değiştirme . TEMİNAT KAPSAMI: Sigortacı, cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer . Sigortalı adreste bulunan ve poliçe de cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı elektronik cihaz ve teçhizatın, deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü . Bunu yanı sıra, kullanıcıların ihmali, hatası ve kusuru, . Türkçe online sözlük Tureng. Kelime ve terimleri çevir ve farklı aksanlarda sesli dinleme.

Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Bu ürünümüz ile sizi bu risklere karşı güvence altına alıyoruz. UZMAN SİGORTA FARKI İLE,. Uzman sigorta ile şimdi , endüşük muafiyetli maxsimum koruma.

Alteratif şirketlerle hizmetinizdeyiz. Yıldırım, infilak, dâhili su basması. Fırtına, sel, seylap, yer . Yapı Kredi Sigorta bu poliçesi ile elektronik cihazlarınızı sigorlattırabilirsiniz.

Büronuzda, işyerlerinizde sıkça kullandığınız bu cihazlar, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği geniş bir risk yelpazesinin tehdidi altındadır. Nitelikleri, Sayıları, imalat yılları ve değerleri yazılı üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan tamamı veya bir bölümü elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı işyerinde . ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI. Günümüz işyerlerinde elektronik cihazlar olmadan çalışmak . Belli bir düzen içinde çalışırken beklenmedik bir şekilde uğrayacağı;.

Duman, is, Aşındırıcı Gazlar.

Kısa devre ve diğer elektriksel nedenler. Dizayn, üretim ve montaj hataları . Kesintisiz ve uzun vadeli hizmet almak, verim almak için elektronik cihaz sigortası yaptırmak hesabını bilen kişilerin ilk tercihi olmaktadır. Bu poliçenin kapsadığı başlıca riskler ;. E-Bülten Kaydınızı Yaptırın !


Sorry, comments are closed!