Elektrikte topraklama


Topraklama , elektrik ile çalışan cihazların olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati bir önlemdir. Kaçak elektriğin bir iletkenle toprağa verilmesini sağlayan basit bir sistemdir. Toprak geçiş ( veya yayılma) direnci mümkün olduğu kadar küçük olmalıdır.

Böylece cihazda elektrik kaçağı varsa, dokunduğumuzda elektrik akımı bizim üzerimizden değil, direnci daha az olan toprak hattı üzerinden geçer . Her gün birçok elektrik tesisatı projesi çiziliyor. Sizce bu sistemler ne kadar güvenli?

Prizlerimize kadar gelen elektrik ne kadar verimli? Gelin şimdi bu topraklama sistemine bir göz atalım. Sık duyduğumuz elektrik terimlerinden olan topraklama , elektrik ile çalışan cihazların olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşın alınan hayati bir önlemdir.

Topraklama yapılmasındaki asıl amaç;cihazlarda oluşabilecek fazla elektrik yükünü,direnci çok az olan toprak hattı direnci üzerinde toprağa vererek . Topraklama , çeşitli hatalarda meydana gelebilecek kazalarda insan canını güvenceye alacak işlemdir. Can güvenliği için önemli olan topraklamanın, elektrik tesisleri topraklama yönetmeliğine göre ilgili tüm tanımları ve terimleri sizlerle paylaşıyoruz. Meydana gelen kaçağı ve bir iletken vasıtasıyla toprağa iletir ve toprağa iletilen kaçak sayesinde sistemlerde bulunan cihazlar ve insanların çarpılmasının önüne geçerek hayati . AC), bir faz(monofaze) ve bir nötr hattından oluşan gerilimdir.

Evlerde canlı uç (faz) ve nötr ucuyla birlikte bir de toprak hattı kullanılmaktadır. Bahsettiğimiz hatlar evlere, elektrik panosundaki . Topraklama direncinin mümkün olduğu kadar küçük olması, atmosferik elektrik boşalmalarında yıldırımdan koruma tesislerinde meydana gelecek yan atlamaları ve tehlikeleri azaltacağından bu hususa önem verilmelidir. Yıldırım ile ilgili topraklamalar bina toprakla- masından ayrı yapılmalıdır.

MONOFAZE TESİSATLARDA SIFIRLAMA YAPMANIN SAKINCALARI. TOPRAKLAMA VE SIFIRLAMA. Topraklama sayesinde cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa akacaktır.

Bu sayede tüm elektronik cihazlar daha sağlıklı çalışabilirler. Topraklama aslında kanuni bir zorunluluktur, çünkü aslında en önemli görevi insanları elektrik çarpmasına karşı korumaktır. Eğer bir şekilde faz hattı cihazın gövdesine . Ancak faz ile ters bağladıysanız elektrik çarpar. V çıkıyor ise faz ile toprak 2V gibi bir miktar düşük çıkar. DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI.

MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ . Elektrik -Elektronik Fakültesi Emekli Ögr.


Sorry, comments are closed!