Elektrik devre elemanları sembolleri ve görevleri


Elektronik devre elemanları ve görevleri konusu kapsamında elektronik devreler oluşturulurken genellikle kullanılan elemanlar ve devre sembolleri için kısa bir tanıtım yapılmıştır. Burada aktarılan bilgiler haricinde yapacağınız araştırmalarla birlikte elektronik konusundaki bilgi birikiminizi daha da artırabileceksiniz. Elektrik devrelerinde kullanılan elemanlara, devre elamanları denir. Temel elektronik derslerinin başlangıcında yer alan elektronik devre elemanlarının sembolleri Teknoloji ve tasarım dersinde yapılan projelere yardımcı olacak bilgiler,teknoloji dersi,.

Devre Elemanlarının Görevleri.

Bundan dolayı soğutma ve iklimlendirme elektrik devre elemanlarının sembollerini çizimlerinde ülkelerin standart sembolleri ile gösterilir. Pasif devre elemanları , tek elementten imal edilen, görevini yaparken herhangi bir enerjiye (voltaja) ihtiyaç duymayan elemanlardır. Kondansatör mantığı iki iletken arasına bir yalıtkandır. Bu şekilde herkes tarafından anlaşılır. Aşağıdaki tabloda devre elemanlarının sembolleri gösterilmiştir.

Ampul: Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine çevirir. Elektronik te kullanılan devre elemanlarının projelerde ve devre şemalarında herkes tarafından anlaşılabilmesi için sembollerle gösterim yapılır.

En çok kullandığımız bazı elektronik devre elemanların sembolleri aşağıda gösterilmiştir. Sıcaklık anahtarı sembolleri. Sınır Anahtarı Sembolleri. Hareketli aygıtlarda bir hareketi durdurup başka bir hareketi başlatan ve aygıtın hareket eden elemanı.

Basit elektrik devresinde kullanılan semboller ve bu sembollerin anlamları. Her bir devre elemanının ayrı bir görevi vardır. Fakat bazı malzemelerin devre elemanı kategorisine girmediğini düşünerek “ elektronik malzeme” demeyi seçtim. Pasif elektronik malzemeler, tek elementten üretilen, görevini yerine getirirken herhangi bir enerjiye (voltaja) ihtiyaç duymayan ve tek tip maddeden yapılan elektronik malzemelerdir. Ayarlı Bobin Sembolleri.

PİL YATAĞI:İçinde pilin durmasını sağlar. KABLO:Kablo devrede elektrik akımını yani iletimini sağlar. Pil, devrenin çalışması için gerekli olan elektrik enerjisini sağlar. Bağlantı kabloları elektrik enerjisini ampule iletir. Ampul ise aldığı bu elektrik enerjisiyle çevresini aydınlatır.

Bir elektrik devresi oluşturmak için devre elemanları kullanılır. Kablo: Elektrik enerjisinin taşındığı bakır teldir.

Duy:Ampulün takıldığı devre elemanıdır.


Sorry, comments are closed!