Bitkilerin yaşamını inceleyen bilim dalı


Bitkilerin Yaşamını İnceleyen Harften Oluşan. O- R- İ- N – K -Z -F – A -E – P- B- T harflerinden meydana gelen ,. Mynet Cevaplar Görüşleriniz başkaları için çok değerli. Yorum eklemek için Giriş yap . Mikrobiyoloji: Mikroskobik organizmaları inceler.

Nörobiyoloji: Hayvanların sinir sistemini inceler. Ornitoloji: Kuş bilimidir. Paleontoloji: Tarih öncesi yaşamı inceler. Sosyobiyoloji: Sosyal ilişkilerin biyolojik temelini inceler.

Morfoloji: Canlıların dış görünüşünü, şeklini inceleyen bilim dalıdır. Anatomi: Canlıyı oluşturan organları . Morfogenez, bitkilerin gelişmesini inceler. Agrostoloji, otsu bitkilerle ve özellikle bu bitkilerin sınıflandırılmasıyla ilgili botanik dalı.

Biyolji,botanik,zooloji,tıp canlılar biliminin yardımcı bilim dallarıdır. Biyofizik Biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında ve biyolojiye ilişkin sorunların çözümünde fiziksel bilimlerin ilke ve . Bu denli yararları olan bitkilerin hayatlarının incelenmesine çok eskiden beri ilgi duyuldu ve botanik, bir bilim dalı olarak önemli yer kazandı. Yaşam döngüleri yıl ve üzerinde süren perennial otsu bitkilerin yaşlarını öğrenmek amacıyla analiz edip,perennial otsu bitkilerin yaşlarını çeşitli metodlar ile tayin eden botanik dalıdır. Zooloji Alt bilim dalları şunlardır;.

Antropoloji: İnsanlar üzerinde çalışır. Antrozooloji: İnsanlar ve hayvanlar arasındaki etkileşimleri ve sosyal ve çevresel bağları inceler. Anthrozoology tabiat bilimleri ve . Biyoloji, yeryüzündeki canlıları inceleyen bilim dalına verilen. Gelişim biyolojisi, canlıların büyüme ve gelişimlerini inceleyen bilim dalı.

Toprak Bilimi, toprakların özelliklerini, gelişmelerini ve dağılımlarını, ayrıca bunların insanlar tarafından kullanılması ile ilişkili olanakları ve tehlikeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Beslenmeleri yönünden bitkilere bağımlı olan insan ve hayvanlar bitkisel ürünlerde kimyasal gıda enerjisine . BİTKİ BESLEMENİN ÖNEMİ. Biyolojik çeşitlilik ve bitki genetik kaynaklarını incelemek. Botanik bilimini bitki coğrafyası çerçevesinde.

Habitat tiplerinin ayrımında. Fizikçi ısı, ışık, elektrik ve devinim kanunları gibi doğal olayları inceler. Biyolog, bitki ve hayvan yaşamlarını inceler. Derneğinin kurulmasından sonra bir bilim dalı olarak kabul edildi ve insanlarla ilgili olguları uygun bir şekilde göstermek için sayılarla ifade edilebilen genel . Eski Ahit’e göre Kral Salomon bitki yaşamını incelemiş bir kişidir.

Eski Yunan’da Herodot, Platon ve Aristo tüm bitkileri sınıflandırma girişiminde bulunmuştur. Bitki Coğrafyası dersi bu alanın . Doğanın yapı ve fonksiyonlarını inceleyen bilim dalıdır şeklinde tanımlamıştır. Autoekoloji (birey ekolojisi): Tek bir organizma bireyinin çevresiyle olan ilişkilerini inceler. Bitkinin dış biçimi bir birim olarak korun- makta.

C denildiğini biliyorsunuz. Biyonik,- bilimleri, ayrı.


Sorry, comments are closed!