Basınç transmitter

Genel endüstriyel uygulamalar için S-basınç transmitteri talepkar ölçüm gereksinimleri olan müşteriler için ideal çözümdür. The pressure transmitter model A-offers excellent quality at an extremely competitive price. Wheatstone köprüsü kalın film teknolojisi ile seramik diyaframın bir tarafına direkt olarak basılmıştır ve sinyal sağlayan elektronik 4…mA akım döngüsü sağlanması için ilave edilmiştir. BASINÇ ÖLÇME TEKNİKLERİ ve TRANSMİTTERLER.

Günümüzde, hidrolik ve basınçlı hava sistemlerin daha performanslı,hassas, hızlı ve kontrol açısından daha esnek olması gerekmektedir. Bu gerekliliklere ilaveten yakalanılmış olan yüksek standartlardan aşağı düşülmemelidir.

Hidrolik sistemlerde yüksek standartlarda . Spesifik uygulamalarda basınç transmitter seçiminin yanısıra ilk olarak basınç sahasına göre basınç ölçümü göz önünde bulundurulmalıdır. Basınç sensörleri belirlenecek referans basıncına göre birbirlerinden ayrılır. Herhangi bir prosesteki değişimleri algılamak, o prosese yön verebilmek için ilk adımdır.

Bu değişimleri elektronik bir ortamda kullanmak istiyor isek belirli bir hale sokmak gerekir. Transmitter kelime anlamıyla da dönüştürücü demektir. Isı, sıcaklık ve basınç. Bir çok proses değişkeninden biri de basınçtır.

Basınç sıvı ve gazlar moleküler etkileşim nedeniyle içinde bulundukları kabın birim yüzeyine uyguladığı kuvvet olarak açıklanabilir.

Bu değişkenin kontrol edilebilmesi için ölçülebilir olması gerekir. Basıncın ölçülmesini sağlayan sensörlere basınç sensörleri denir. Yayın tarihi: Revizyon: Üretici. ABB Automation Products Gmbh.

Boru hatlarında veya kapalı haznelerde VEGABAR basınç transmitteri ile proses basıncının ölçülmesi. Toz toplama sistemlerinde, kullanılan torbalı filtreler, zamanla toz i birikmesiyle tıkanmaaktadır. Torbalı filtre diye adlandırılan bu filtreler tıkanınca sistemde temiz hava elde etmek mümkün olmamaktadır. Bu filtrelerin geçirgenliği fark basınç yöntemi ile ölçülür. Bu ölçüm işlerinde hassas olarak Smart . Pa ölçüm aralığındaki fark basıncını izlemek için geliştirilmiştir.

Vakum ölçümü de atmosfer basıncını referans alan basınç ölçümüdür. Vakum, atmosfer basıncının altındaki alçak basınç alanın da ölçülen değerdir. Seviye ölçümlerinin doğru yapılması, ünite operatörüne . Air-conditioning and ventilation systems, Building automation, Environmental protection, Fan and ventilation control, Valve and shutter control, Filter and fan monitoring . Bu başlığa ait tüm içeriği PDF formatında incelemek ve kaydetmek için tıklayınız.

This scalable platform seamlessly integrates with manifolds, primary elements and seal solutions and optimizes performance for accurate . Proseslerde hem seviye hem de akış hızı ölçümünde kullanılır. Fark basınç ölçüm transmiteri “High Pressure” ve “Low Pressure” diye iki girişe sahiptir.

Yüksek basınç, high koluna, düşük basınç .