Avukat reklam yasağına aykırılık cezası


Reklam yasağına aykırılık , genellikle biçimsel olarak işlenen bir disiplin suçu olup, kast unsuru bu suçun oluşumunda dikkate alınmaz. Baro Disiplin Kurulunca eylemler sabit görülerek, şikâyetli avukatların ayrı ayrı “kınama cezası ile cezalandırılmalarına” karar verilmiştir. REKLAM YASAĞINA AYKIRI FİİLLER. Peki hangi avukatın sitesi yönetmeliğe uygun, neredeyse hiçbirinin, çünkü hemen hemen hepsinde faaliyet alanlarınız ve hakkımızda bölümlerinde yasak defalarca ihlal ediliyor.

Eğer Barolar bu konuyu ciddiye almış olsaydı neredeyse sitesi olan her avukat bir kere uyarı cezası alırdı. Madde — Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz. Görüldüğü üzere, bu madde kapsamına giren çalışanlar yönetmelik . Zira reklam yasağına aykırılık disiplin cezasına yol açmaktadır. Uyar-kaldır yöntemiyle avukatlara karşı hemen . Yeni büro ve adres değişikliğini bildirmesinin disiplin . TBB Disiplin Kurulu Kararında “nakil ilanında Kırşehirli,Yozgatlı tüm işçi işveren kardeşlere duyurulur”ibareleri reklam yasağını ihlaldir denilmiştir. Basılı kağıtlar : Danıştay “ avukatın iş celbi için avukatlık şerefine uymayacak şekilde broşür dağıtmasından” dolayı disiplin cezası uygulanmasında kanuna aykırılık bulmamıştır.

Hukuku güçlünün değil, zayıfın silahı olarak gören Av Meltem BANKO hukuku . Hukuk sitelerindeki forumlarda yazan avukatların ünvan ve ad-soyadları reklam yasağına aykırılık teşkil eder mi? Reklam Yasağı fiilen ölü doğmuştur ve bu durum. Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini onaylayan yahut aslına aykırı örnek veren avukat , üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile . DİYARBAKIR BAROSU ETİK KURULU KURULDU.

Bugün hasar tespit merkezlerinin, sigorta şirketlerinin, rekabet yasağına aykırı hareket ettikleri ve bir kısım bürolarla şahsıların ,bankalardan geçmişe yönelik . Türk Ceza Kanununun Devletin güvenliğine karşı suçlar,. Diğer bir deyişle meslek mensupları her ay mesleki ya da bilimsel yazı yazsa reklam yasağına aykırı mı davranmış olurlar? Kanaatimizce devamlılık kriteri. Bu kararların bazıları şunlardır:.

Tvde kendisi tanıtıldığında avukat x olarak tanıtılıyor ve bu avukatların sitelerini incelediğimizde avukatlık kanununa aykırı olmasına rağmen uzmanlık alanları . Eczacılarla ilgili mevzuat hakkında bilgi veren Cevahir, yapılan ihlallerin, reklam yasağına aykırı davranmaların ancak ihbar ve şikâyetlerle haberdar . Türkiye Barolar Birliğince onanmasına ilişkin 28. Avukat , yargının kurucu. Mevzuata aykırı olarak yapıldığı belirlenen bu tanıtımlarda yasal olarak sadece avukatlara ait olan hukuki evrak düzenleme yetkisinin kullanılarak, tahsil edilen kredi kartı aidatı, tüketici kredilerinden alınan dosya masrafları ve diğer masrafların geri alınabileceğine ilişkin profesyonel hizmet sunulduğunun . Baskıya Hazırlık: Seyr-i Ayıntap Basın Yayın Medya Reklamcılık ve Bilişim Sistemleri San. Son fıkranın yasaya aykırı davranışların cezasının açıkça belirtilmesi avukatın elini güçlendirir. Bunları reklam vasıtaları ile muayenehanesinin dışında tüketicilerin bilgisine sunmaları reklam ve rekabet yasağına aykırılık teşkil eder.

Ancak işinde nasıl bir avukat olduğunu daha önce davasını bu avukata vermiş birinden bilgi almamız daha doğru olur. Reklam yasağı nedeni ile internet sitelerinde de avukatların kendilerini ifade etmeleri ve mesela “Ben boşanma davalarında tecrübeli avukatım”.


Sorry, comments are closed!