Açık otopark yönetmeliği


Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;. Bölge otoparkları ve genel otoparklar : Bir şehir veya bölgenin mevcut ve . Ancak arka bahçede otopark yeri tefrik ve tesis edilebilmesi için yan bahçenin en az 3. Yan bahçede otopark yeri de tesis edilecekse bunun. Bu otoparklarda, ağaç dokusu dikkate alınacak.

Açık otoparkların zemini, yağmur suyunu toprağa geçiren malzemeden yapılacak. Düzenlemeye göre yeni dönemde açık otoparkların zemini su geçiren malzemeden olacak. Böylece, yağmur suyunun toprakla buluşması . Toplu konut inşaatlarında, sanayi ve depolama tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşları, halkın toplu kullanımına açık sinema, tiyatro v. Taslağa, mevcut yönetmelikte yer almayan tanımlar da girdi.

Ayrıca mevcut dönel kavşaklar veya sinyalize edilmiş kavşaklarda yaya geçidine metre mesafeye kadar olan yerlerden de otopark giriş ve çıkışı yapılamaz. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. Parselin ihtiyacı olan otopark yerinin tamamının parsel içinde karşılanmaması halinde kalan kısmının otopark bedeli ödenebilir.

Bina arka cephelerinde . Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Ancak, araka bahçede otopark yeri tefrik ve tesis edilebilmesi için yan bahçenin en az 3. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeleri için kullanılan otoparkların dışarıya olan toplam açık alanı, döşeme alanının . Otopark ihtiyacının tamamının bodrum . Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE. DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. Yediemin, bir mal hakkında hukuki işlem sonuçlanıncaya kadar o malı muhafaza eden kişidir.

Eğer otopark açan kişi . Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı. Yönetmelik değişiklikliğiyle her bir daire için bir otopark zorunlu olacak. StadyuUygulama imar planı kararı ile futbol ve benzeri spor müsabakaları için üzeri açık veya kapalı olarak inşa edilen, bünyesinde, yapılan spora ve sporculara ilişkin tesislerin yanı sıra açık ve kapalı otopark , idari, sosyal ve kültürel tesisler ile lokanta, pastane, çayhane, çarşı, alışveriş birimleri, büfe . Işıklıklar ve hava bacaları, tüm asansör boşlukları,. Açık çıkmalar, yönetmeliğe uygun yapılan kat bahçeleri,.

Teknik ölçülerin gerektirdiği en az yüksekliği geçmeyen ve sadece tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları,. Ticari amacı olmayan ve binanın kendi ihtiyacı için gerekli ortak alan niteliğindeki otopark ve en az.


Sorry, comments are closed!