Z tipi yangın merdiveni yönetmeliği


YANGIN MERDİVENLERİ YÖNETMELİK ÖLÇÜLERİ. Resmi kurumlar, imal ve inşası belirli standartlara tabi olan yangın merdivenlerini. Z tipi yangın merdivenleri gelişmiş yangın alarm sistemlerine, büyük ve sağlam aksanlara, güvenli yangın çıkış kapılarına sahiptirler.

Bu bahsi geçen merdiven yangına en az 1dakika dayanıklı olmalıdır. Binada yangın hangi bölümde çıkarsa çıksın binada bulunan herkesin yangından kurtulması için yangın merdiveni yönetmeliği gereği kaçış yolları ve yangın merdivenleri birbirine alternatif. Bodrum kar ve yüksek binalarda korunumlu bir güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenlerine ulaşılabilmelidir.

STANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. Bunun için ” yangın merdiveni ” yönetmeliği doğrultusunda en uygun standartlar ve ölçüler uygulanmaktadır. Bu doğrultuda dairesel yangın merdiveni ve ” z tipi yangın merdiveni ” olmak üzere iki farklı yapı olduğunu söyleyebiliriz. Yangın merdiven fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli etken ise merdiven tipi seçimidir. Kaçış ( Yangın ) merdiveni : Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına . Madde – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında genel sorumluluk ve yasaklar aşağıda belirtilmiştir.

Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde merkezi batarya tipi acil. Binanıza yangın merdiveni yaptırmak gerekli elbet. Ama doğru firmaya, doğru tip yangın merdiveni yaptırmak daha da önemli olmalı.

Böylece “ yangın merdiveni fiyatları” ne kadar uygun olursa olsun, yönetmeliğin dışında üretimlerin sağlığınızı tehlikeye atacağını görebilirsiniz. Sizler de “ z tipi yangın merdiveni ” modellerine . Dış cepheye yapılan merdivenler tehlike anında insanların sağlıklı şekilde binadan dışarı çıkmalarını sağlamaktadır. Bunlardan bazıları z tipi yangın merdiveni , makaralı yangın merdiveni , döner yangın merdiveni , çift kollu yangın merdiveni olarak bilinir. Merdivenlerin kendi içerisinde birkaç çeşidi bulunmaktadır. Eski ve küçük boyutlu yapılarda genellikle yer sıkıntısı bulunması sebebiyle dairesel yangın merdivenleri, yeni ve büyük boyutlu binalarda ise z tipi yangın merdivenleri inşa edilmektedir.

Yapılması gereken kurallar yönetmelik aracılığı ile belirtilmiştir. Tercih yapılırken binanın fiziksel ve yapısal durumu göz önünde bulundurularak en doğru kararı vermek amaçlanır. Binanın şekli baz alınarak “ z tipi yangın merdiveni ” her yapı için . Diğer yangın merdiveni yöntemi olan döner tip ( spiral ) yangın merdiveni modeline son yönetmelik açıklamalarına göre izin verilmemektedir.

Bunun nedenlerinin en başında elbette bu merdivenlerin montajından kaynaklı güvenli olma hissini yaratması gelmektedir. Ruhsat onayı vermemektedir . Her binada koşul aranmaksızın bu merdiven tipinin kullanılması olası olmaktadır. Son dönem yapılan düzenlemelerle birlikte z tipi yangın merdivenleri itfaiye yönetmeliklerinde yerini almaktadır.


Sorry, comments are closed!