Yük sigortası

Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda Anadolu Sigorta tarafından teminat altına alınır. Madde 1- Sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak veyahut kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller neticesinde tamamen veya kısmen harap olmasından, oturmadan, çatışmadan, sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpmasından, malın denize . Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkıyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır. Generali ile Denizler Daha Güvenli!

Taşınan bir yükün varacağı noktaya zamanında ve uygun koşullarda ulaştırılması büyük sorumluluk gerektirir.

Bu sorumluluğu yerine getirirken, meydana gelebilecek olumsuz durumların da göz ardı edilmemesi gerekir. EMTEA NAKLİYAT SİGORTASI. Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Sigortalı su araçları ve bunlarla ilişkin sigorta ettirilebilir menfaatleri poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak . Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı. Taşımacılığın gelişmesi ile birlikte . Institute Cargo Clauses ( C )- Dar Kapsamlı Teminat: Taşınan yükün ve onu taşıyan aracın taşıma esnasında birlikte karşılaşacakları bir riziko neticesinde uğrayacağı zararlara karşın sigorta edilmesidir.

Bu teminata girmeyen başlıca rizikolar, yükün çalınması, ıslanması ve eksilmesidir. Tam Ziya Klozu: Taşınan araçla malın .

Yükünüz sizin için ne kadar değerliyse, bizim için de o kadar değerlidir. Sigorta sektörüne yepyeni bir anlayış getiren HDI Sigorta , tüm ithalat, ihracat ve yurt içi yük sevkiyatlarınızda istediğiniz teminat türüne gore sizlere hizmet vermektedir. Bununla birlikte emtia nakliyat ( yük ) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu,.

Nakliyesi yapılan yükün , taşıma sırasında yani bir noktadan bir noktaya giderken karşılaşabileceği kaybolma, hasar görme, çalınma veya kırılma gibi durumlarda oluşabilecek . Kamyon klozu ve enstitü yük. Nakliyat sigortalarının yaptırılması bir zorunluluk mudur? Tekne ve Yat Sigortası ile, sadece taşınan malları değil, her . Para ile ölçülebilir her türlü emteanın, bir veya bir kaç nakil aracı ile bir yerden başka bir yere taşınması sırasında doğabilecek çeşitli risklere karşı teminat altına alınan sigorta türüdür.

Bunun yanı sıra, dış nedenlerden dolayı doğabilecek kayıp ve hasarlara karşı güvenceye gereksinim duyabilirsiniz. Kıymet ve Yük Sigortası. Karada, denizde, havada ve demir yoluyla bir yerden bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınması sırasında karşılaşabilecekleri . Bu sigorta ile sigorta konusu emtea için üç farklı teminat ile . Bireysel nakliyat sigortası nedir sorusunu Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Uzmanı Erdoğan Aslan görüntülü yanıtlıyor. Nakliye sigortası hizmetleri veren acenteliğimiz en uygun fiyata en iyi teminatı sizlere sunmaktadır, sigorta acenteliğimize başvurunuz halinde sigorta danışmanlarımız sizlere hemen yardımcı olacaktır. Denizler üzerinde, ister ticari amaçla isterse eğlence amacı ile olsun yol alan araçlarınızı sigorta.

HDI Sigorta, emtia ( yük ) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. Tüm ithalat, ihracat ve yurtiçi yük sevkiyatlarınızda istediğiniz teminat türüne göre sigortaya konu olan malın Tam ziya , geniş, dar teminat seçenekleri ile, emtiaların bir noktadan başka bir noktaya nakli sırasında oluşabilecek risklere karşı, poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Mal sahiplerinin ürünlerini korumak adına uyguladığımız nakliyat sigortası prosedürlerimizi bu sayfada bulabilirsiniz.

Detayları öğrenmek için tıklayın. Dolayısıyla malların taşınması sırasında karşılaşacakları .