Yapay aydınlatma türleri


Gün ışığı ile aydınlatmanın ve suni aydınlatmanın sahip olduğu farklılıkları sayesinde -mimariye önemli bir şekilde pay vermek için her kaynağın sahip olduğu niteliklerin. Kullanılan kaynaklara göre bu aydınlatma akkor telli lambalarla aydınlatma, deşarj lambaları ile aydınlatma ve floresan lambalarla aydınlatma gibi alt türlere ayrılabilir. Tarihi yapıların iç ve dış aydınlatmalarında, geçmişten günümüze kadar bir çok aydınlatma türleri denenmiş, ancak yapay aydınlatmanın bu yapılarda daha verimli oldukları, bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda saptanmıştır. Ayrıca tarihi yapılardaki doğal aydınlatmanın bazen yapıda yetersiz.

Kullanıcı, mekânın biçimine ve mekâna alınan ısı˘gın, kullanılan aydınlatma sisteminin özelliklerine ba˘glı olarak.

Doğal ışıktan doğru ve ekonomik olarak yararlanılması için;. Pencere ve ışık rafları. Binaların güneş ışığına göre doğru yönde ve biçimde yerleştirilmesi. Işık tüpleri (fenerleri).

Işığın miktarı, rengi ve kullanım alanlarına göre çeşitli yapay ışık kaynakları bulunmaktadır. Dolaylı (endirekt) aydınlatma armatürleri ışığın yüzde ve üzerindeki miktarını yukarı yönde yayar. Yetersiz doğal ışık veya karanlık zaman, yapay aydınlatma kullanılır.

Gerekirse, belirli bir aydınlatma türündeki aydınlatma armatürlerinden bazıları bekleme . Her alanda olduğu gibi müze ve sanat galerilerinde de gerek doğal gerekse yapay ışık kaynaklarının kullanım zorunlu- luğu vardır. Akkor lambaların tipleri. Tablo , , ve sıraile günışığı ve yapay aydınlanma için öngörülen temel değerler verilmiştir. Yapay aydınlatma çeşitleri. The aim of this study is to figure . Her iş yerinin ve bu iş yerlerinde yapılan eylemlere göre bulunulan ortamın bir aydınlık düzey standartları vardır.

Aşağıda verilen aydınlık düzeyleri standart değerler olup uygulanması gereken değerlerdir. Genel olarak güneş ışığı ile doğal aydınlatma hemen her türlü iş için en uygun aydınlatma biçimidir. Doğal aydınlatmanın yetersiz kaldığı durumlarda mutlaka yapay aydınlatma yapılmalıdır.

Ancak bu durum çoğu kez mümkün olamadığı için, hatta hiç penceresi olmayan bürolar söz konusu olduğundan çoğu büro için yapay aydınlatma bir zorunluluktur. Ergenler tarafından gerçekleştirilen belirli çalışma türleri için aydınlatma seviyeleri Ek 1’de sunulmuştur. Geceleri görünürlük yapay güçlendirilmesine Sokak aydınlatma teşekkürler.

Onların ışık yönlü ve yayılmış ikisi de olabilir. Aydınlatma şiddetinin birimi lükstür.

Sokak lambaları sadece gece aydınlatma için değil, aynı zamanda . YAPAY AYDINLATMA TÜRLERİ. Mimari Tasarım Anabilim Dalı. Kimi deniz hayvanlarının yuvalama alışkanlıkları ışık kirliliği ya da yapay aydınlatma yüzünden tehlikededir.

Bu nedenle doğal ışık düzeyi optimal olmadığında ve imkanlar optimal düzeye getirilmesine izin vermediğinde yapılması gereken işlem farklı yapay ışık türlerini kullanmak ve optimal ışık düzeyini oluşturmaktır.


Sorry, comments are closed!