Yangın merdiveni ölçüleri yönetmelik

Halk arasında kullanılan ismi “ yangın merdiveni ” dir. Bu bahsi geçen merdiven yangına en az . YANGIN MERDİVENLERİ YÖNETMELİK ÖLÇÜLERİ. Resmi kurumlar, imal ve inşası belirli standartlara tabi olan yangın merdivenlerini.

Merdivenler Sahanlık genişlikleri ile merpen kolu ölçüleri ve bunların yapısına ait koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Sahanlık ve Merdiven kolu Genişliği: Ortak yangın merdiveleri, sahanlık konut yapılarında 1. Korunumlu merdiven : Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdiveni ,. Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan ve kullanım amacı değiştirilmeyen yapı, . Binada yangın hangi bölümde çıkarsa çıksın binada bulunan herkesin yangından kurtulması için yangın merdiveni yönetmeliği gereği kaçış yolları ve yangın merdivenleri birbirine alternatif oluşturacak şekilde dizilmelidir. Biz firma olarak kurulduğumuz günden beri taviz vermediğimiz tek şey kaliteyi uyguna satmaktır. Firmamız yangın merdiveni , yangın merdivenleri , . Yangın Merdivenleri Standartları ve Ölçüleri.

Aynı zamanda böyle bir merdiven imalat çalışmasının belli bir proje kapsamında olduğunu göz önünde . Merdivenin çatı ile irtibatlandırılması zorunludur ve Merdiven boşluklarında, yangın anında duman tahliyesi için en az (4.x40)m. Merdivenin ulaştığı nokta, apartman girişi, lobi gibi bir yer ise ve bir kattan daha fazla kata hizmet . Yanlış üretimlerde yangın anında yaralanmalar ve daha olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Bunun için de merdiven üstlerinde hiçbir şey bulundurulmamalıdır. Bu neden ile de en önemli konu yönetmeliğe uygun olarak üretimdir. Yönetmeliğe göre, yangın merdivenleri metre yükseklikteki binalarda kapalı olarak, metreden alçak olan binalarda ise açık olarak yapılabilmektedir.

Bunun yanında, merdivenlerin basamak ve rıth ölçekleri de bu . Korunumlu Merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzemeyle çevrili ve zemin düzeyinde bir son çıkışla güvenlikli bir alana açılan yangın merdivenidir. Mevcut Yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapımı tamamlanmış yada yapı ruhsatı verilmiş olan yapıdır. Ortak Merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine . Anılan yönetmeliğin Üçüncü Kısım Üçüncü Bölüm 38.

Yapılarda bulunması gereken piyesler ve ölçüleri. Komşu Parsele kapı ve pencere açılması. Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara bu Yönetmelik hükümlerine göre kat ilavesi halinde mevcut merdiven ölçüleri ilave katlar için de aynen uygulanır.

Bir yapıda birden fazla merdiven olması halinde yangın yönetmeliği şartlarını sağlamak kaydıyla bu merdivenlerin bir tanesi yangın merdiveni olarak kabul edilebilir. Her çeşit merdivende basamak ölçüleri ve eğim açısı hesaplaması çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Dünya standartlarında yangın merdivenleri ölçüleri ve kullanım koşulları bellidir.

Bununla beraber, 2kişiden fazla . Basamaklarının ölçülerine kadar ince ayrıntıya değinilen bu yönetmelikte yer alan teknik bilgileri müşterinin bilmesi gerekmese dahi firmanın bilmesi zorunludur. Ancak imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu maksatla etüt edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik bina. Ortak Alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri , asansörler, kalorifer . Bu yangın kapısı ölçüleri standart yönetmelik göz önüne alınarak üretilmelidir. Bu ölçülerden daha az ölçüde yangın kapısı isteniyorsa maalesef üretim yapılmamaktadır fakat daha büyük ve geniş yangın kapısı ölçüleri isteniyorsa üretim için bir sorun. Bu kişilerin bir an önce yangın merdiveninden dışarı çıkması gerekir.

Bunun haricindeki taleplerde metrekare farkı hesap edilerek fiyat belirlenmektedir. Günümüzde bu kapıların estetik olarak da değişik tasarımları ile. Bu sayede her türlü ihtimalde.