Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilmez. Karayolunun trafik açısından durumunu belirleyen çizgi tiplerinden biri de, iki devamlı yol çizgisinin yan yana çizilmiş halidir. Merhaba sevgili arkadaşlar, sizleri ehliyet sınavlarına hazırlamaya devam ediyoruz. Trafik ve Çevre Bilgisi.

Araca yakın olan çizgi nasılsa onun kurallarına göre hareket edilir.

Türkçe online sözlük Tureng. Kelime ve terimleri çevir ve farklı aksanlarda sesli dinleme. Yan yana iki devamlı yol çizgisi. Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

A) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini. B) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini. C) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini.

Kesik çizginin bulunduğu tarafa yakın olan araç sürücüsünün, diğer şartlarında yerinde olması halinde, önünde giden aracı geçmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Sürücülere karayolunun tehlikeli kısımlarına girecekleri ya da tehlikeli kısımdan çıkacaklarını bildirir. Sadece bir yönde geçme yasağı getirilmiştir. Park Yeri Çizgileri: Araçların duracakları yerleri belirlemek amacıyla park yerlerine çizilen çizgilerdir. Yaya Geçidi Çizgileri: Yayaların karşıdan karşıya . Bu çizgiler boyunca sürücülerin karşı . Taşıt sürücüsü kendisine yakın olan çizginin anlamına göre davranır.

Eğer, araç devamlı çizgi yanındaysa öndeki taşıtı geçmek tehlikeli ve yasaktır. Araç kesik çizgi tarafında ise kurallara uyularak öndeki taşıt geçilebilir demektir. Kesik kesik çizilmiş olan yol çizgisi boyunca aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?

C), Karayolunu iki yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçlar geçilebilir. YANYANA İKİ DEVAMLI YOL ÇİZGİSİ. Tırmanma şeridi bulunan üç şeritli ve iki yönlü yol kesimlerinde en sağdaki şeride geçme hali müstesna).

Bu yol çizgisi boyunca araçlara en yakın . Yan Yana İki Yazılar ve İşaretler.

Sürücülerin gidiş yönlerine göre yapmak zorunda oldukları hareketleri göstermek . Yollara çizilmiş olan oklar : Dönülecek veya girilecek yöne göre zamanında uygun şeride girmek içindir. Yerleşim yeri dışında kavşaklara 1m . ERİT ÇİZGİSİ: Kaplama üzerinde trafik akım şeritlerini birbirinden ayıran ve şeritlerin iç sınırlarını gösteren çizgidir. Kesik Yol Çizgileri : Çok şeritli yollarda veya iki yönlü yollarda yol ve trafik durumu uygun olduğunda sürücülerin öndeki aracı geçmek için şerit değiştirebileceğini bildirir. Devamlı Yol Çizgileri : Geçme yasağı .