Yalıtım direnci ölçümü


DC gerilimin dielektrik malzemeye uygulanmasının ardından ve di-elektrik malzemenin geçirdiği akımı. Bu testler sonucunda insan sağlığını tehdit edecek arızalar tespit edilere önlenir. Fluke 165x serisi Tesisat Ölçüm Cihazları ile Bina ve Tesislerde Ölçüm Yöntemleri (Uygulamalı) – Duration. Peki bir yalıtkan nasıl iletken olabilir?

Yalıtkan maddelerin bir dayanım sınırı vardır.

DMM ve yalıtım direnci test cihazı taşımanız kullanışlı değildir. Direnci Ölçüm Çeşitleri. Her ne olursa olsun enerji taşımayan bölü. Her iletkenin toprağa karşı yalıtımı.

Tüm bunlara ek olarak elektrik ve elektronik cihazlarında yalıtımının tam olması önemlidir. Daha sonra ölçülen akım . Güç devresinin iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresinin arasında 5V (Volt) ile ölçülen yalıtım (izolasyon) direnci MΩ (megaohm)dan küçük olmamalıdır.

Yapılan bu test ve ölçümler , elektrik donanımının diğer . Amper Enerji, yalıtım direnci ölçümü ve raporlamasında akredite ölçüm firmasıdır. MEGER aleti kullanılarak ölçülür. Motorlar, kablolar ve ana şalterin çalışma zamanlarını maksimize etmeniz gerektiğinde, Fluke MegOhmMetreler sorunlarınızı henüz baş göstermeden fark ederler.

Tesiste enerjili bölüm ile enerjisiz olan bölümlerin, tesisin güvenirliği açısından birbirinden izole olması gerekmektedir. Elektrik yalıtım izolasyon ölçüm, izolasyon ölçümü, yalıtım direnci ölçümü , izolasyon raporlama, iş sağlığı ve güvenliği,alçak gerilim kablo izolasyon ölçümü, yüksek gerilim kablo izolasyon ölçümü, trafo izolasyon ölçümü, pano yalıtım ölçümü, Kayseri,ankara,kırşehir,niğde,yozgat,nevşehir,aksaray,sivas, kahramanmaraş . Elektrik motorlarında izolasyon direnci motorların güvenli olarak işletilebilmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle kullanılan motorlarda izolasyon direncinin. Elektrikli aletlerin izolasyonu, motor izolasyonu, trafo izolasyonu, elektrikli aletlerin kablo izolasyonu gibi yapılması zorunlu ve gerekli olan izolasyon direnci ölçüm testlerini yapıyor ve raporluyoruz. Birbirleriyle temas etmemesi gereken faz – nötr, faz – toprak, faz – faz iletkenleri tesisatın her hangi bir yerinde temas halinde olursa veya izolasyondan kaynaklı bir atlama meydana gelirse bu bir arıza demektir ve koruma elemanı (sigorta, şalter) devreyi açar.

Bu arızanın yeri tespit edilip . Aktif bölümler (Faz iletkenleri) ile toprak arasında ölçülen dirençtir. V için yalıtım direnci =MW 500V için yalıtım direnci =MW. Normal çalışma koşullarında gerilimli olan bölümler ile normalde gerilim altında olmayan kısımların tam izolasyonunun sağlanması gerekir.

Yalıtım direncinin ölçümünde , megerin ölçüm kademesinin belirlenmesi.

V olan motor,kablo,trafo yalıtım direncinin ölçümü. Tespit Elemanları Yalıtımlı ve Uygun mudur ? LÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ.


Sorry, comments are closed!