Verlichting literatuur

Het was een reactie op het dogmatische autoriteitsgeloof. In deze periode ontstond een culturele stroming of beweging van intellectuelen met als doel het gebruik van de rede en . De achttiende-eeuwer vertrouwde weliswaar op de rede en op zijn intelligentie, maar om kennis over te brengen en te verwerken waren emoties minstens zo belangrijk. Verlichting – literatuurgeschiedenis.

Veel van de achttiende- eeuwse literatuur. In de 18e eeuw zien mensen steeds meer het belang in van onderwijs en goede opvoeding.

Dat betekent dat er steeds meer kinderen naar school gaan en leren lezen. Tegelijkertijd is de literatuur bedoeld om te moraliseren: mensen . Er ontstond de pedagogie en de eerste jeugdboeken. Ze geloofden in vooruitgang, in de maakbaarheid van de samenleving en in het goede in de mens. De basis voor vrijheid van meningsuiting, meer verdraagzaamheid en de parlementaire democratie . De genootschappen gingen zich samenvoegen om hun boeken en verhandelingen onder de aandacht te brengen.

Literaire genootschappen werden dichtgenootschappen genoem omdat tot de 17e eeuw alleen de . Verspreiding van de ideeën van de verlichting.

Vaak kwamen groepen mensen in gezelschappen bij elkaar. Vriendschap werd gezien als erg belangrijk. Een vriendengroep heette sociëteit.

Academies en genootschappen: Wetenschappelijke bijeenkomsten. Natuur, taal, literatuur en geschiedenis. Kenmerkend voor de denkers. Ook de roman kwam in deze . De invloed van de wetenschap nam een enorme vlucht en was van grote invloed op de Westerse literatuur.

De lezer vindt er tevens materiaal over onderwerpen als toneel, theorie en . De Nederlandse literatuurgeschiedenis begon zich in de Middeleeuwen te ontwikkelen en heeft sindsdien vele veranderingen meegemaakt. Deze interessante ontwikkelingen hebben geleid tot de literatuur die vandaag de dag geschreven wordt. Bronnen en verdere literatuur.

Rationalisten gaan ervan uit dat alleen het gebruik van het menselijk verstand (ratio) kan leiden tot zinnige kennis. Het verstand (de rede) kan de mens bevrijden van onwetendhei bijgeloof en verstarde denkbeelden. Dit waren landen waar godsdienstvrijheid bestond en boeken met verlichte ideeën mochten . De verlichting begon in landen zoals Nederland en Engeland. Deze dichtgenootschappen gaan ervan uit dat het scheppen van literaire werken, te leren is met enige aanleg.

Literatuurgeschiedenis verlichting – historische context – Duration: 3:16.

School Van Toen – Straf! In het Duits: die Aufklärung. Historische achtergrond. Niet alleen in Engelan maar ook in Frankrijk en Duitsland werd de stroming belangrijk. Frits Abrahams in de NRC over de oproep van columniste Naema Tahir om onfatsoenlijke journalisten te weren uit het Binnenhof.

Ze verwees hiermee vooral naar PowNews en verslaggever Rutger van Castricum. Toen deze journalist vervolgens bij haar .