Varaktör diyot

Varikap veya varaktör diyot , bir çeşit mikrodalga katı hal yarıiletkenidir. Bu diyotun uygulama alanları ağırlıklı olarak değişken kapasitans ile gerilimi kontrol eden yerlerdir. Normal bir PN diyot yapısındadır.

Fakat bu diyot istenilen kapasitans değerlerini vermek için seçilir. Ancak jonksiyon diyotlara ters gerilim uygulandığında kondansatör gibi davranırlar ve kapasitif değer alırlar.

Ayrıca gerilim kontrollüdürler, uygulanan gerilim değeri büyüdükçe kapasite değerleri düşer. PN ekleminden üretilmiş yarı iletken devre elemanına varikap diyot denir. Bazı kaynaklar varaktör (varaktor) diyot olarak adlandırır.

PN bitişimi ters gerilim altında bir miktar kapasitif etki gösterir. Devreye ters bağlanır ve uçlarına düşen gerilim arttıkça ayarlı bir kondansatör gibi kapasitesi artar. Gerilim düştüğünde ise yalıtkan bölge azalacağı için . Yük taşıyıcılar arasındaki aralık ters polarma (reverse bias) uygulanmış bir yalıtkan yalıtkan dielektriğin .

Bir P-N jonksiyon diyoda ters yönde gerilim uygulandığında, temas yüzeyinin iki tarafında bir boşluk (nötr bölge ) oluştuğu ve aynen bir kondansatör gibi etki gösterdiği, kondansatörler bölümünde de açıklanmıştı. Volt“ arasındaki gerilimlerde çalışabilen varaktörler “2GHz“ gibi . Bu tip diyotlarda, diyot ters beslendiğinde akım akmaz. Ancak, diyot uçları arasında belirli bir sığa (kapasitans) görülür. BB1Varikap diyo FM alıcı FM verici projelerinde gördüp kullanabileceğiniz diyot. Bir yöndeki dirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır.

Power LeSMD LeŞerit LeAnten Kablosu,Data Kablosu. Varaktörler, genel olarak . Akım geçiş yönünü gösteren ok şeklindedir. View Lab Report – deneyfrom TELECOMM 4at Bülent Ecevit University – Zonguldak Vocational School. Bölüm FM Modülatörleri 7. Schottky-barrier, surface-barrier (yüzey- bariyer) ya da hot-carrier (sıcaklık-taşıyıcı) diyotlar olarak da isimlendiriler.

Gerilim kontrollü osilatörün(VCO) çalışma prensibinin anlaşılması. Gerilim kontrollü osilatör ile bir frekans modülatörünün gerçekleştirilmesi. Diyot Çeşitleri: Zener Diyot.

TEMEL KAVRAMLARIN İNCELENMESİ. Frekans Modülasyonun Çalışma Prensibi. Küçük ters gerilimlerde d boşluk bölgesi dar olduğundan varaktör kapasitesi (C) büyük olur.