Ups bypass ne işe yarar


Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşların. Benzer kW, bir fazlı olanından ise max kW güç çekebilirsiniz. Genellikle 2V AC ancak bazı ülkelerde. Kesintisiz güç kaynaklarının bir diğer fonksiyonu ise şebekeden gelebilecek ses ve parazitlerde üzerlerine bağlı bulunan cihazları korumalarıdır.

KGK girişine uygulanan fazlı.

Aşağıdaki şekilde KGK bypass edilerek alıcıların beslenmesi gösterilmiştir. ARIZA DURUMUNDA KULLANABİLECEĞİMİZ YEDEK ENERJİYİ CİHAZA AKTARAN ÜNİTELER İSE BYPASS VE STATİK ANAHTAR LARIDIR. Dijital online KGK line interaktif sistemin yüksek verimi ile online sistemin gerilim regülasyonu ve batarya enerjisine kesintisiz transferi ve statik anahtar özelliklerini birleştirmiş ve enformasyon sistemleri için tercih edilen bir sistem olmuştur. Nötr hattı için galvanik izolasyon, bypass hattına yerleştirilecek ve on-line çalışma sırasında üzerinden bir akım akmayacağı için sistemin toplam verimini düşürmeyecek bir bypass izolasyon transformatörü ile sağlanabilir.

UPS nerelerde kullanılır? Aküler aracılığıyla işleyen bu. By-pass sistemi ise kgk da bir sorun olduğunda şebeke gerilim ve frekansı limitler içerisinde ise sistemin kesintiye uğramasını önlemek için kullanılır. KGK içerisinde bir doğrultucu .

Kare, adım yada sinüs dalga olarak bahsettiğimiz çıkışlar hep inverter devresinin çıkışlarıdır ( Bypass devresi çıkışları sinüstür). Arıza devam ediyorsa servisimizi arayınız. Ups çıkışına bağlı yük cihaz gücünün . Akü grubunun şarj yönetiminde ise akülere zarar vermemek için akım sınırlama, yüksek gerilim koruması, ortam sıcaklığı ve akülerin özel çalışma karakteristiklerinden faydalanılarak akülerin kullanım ömürleri arttırılabilir. Bu cihazlarda enerji kaynağının kalitesi kullanıcı tarafından tarif edilir. Voltaj veya frekans gibi parametreler tarif edilen toleranslar dışına çıkar ise cihaz kritik yükü yedek . Statik Transfer Anahtarı ana enerji kaynağından ,yedek enerji kaynağına mümkün olduğu kadar kesintisiz geçişi sağlayan cihazlardır.

Bu faktörlerin bir kısmı, alımı yapacak olan işletmenin kendine özgü koşulları tarafından belirlenir, diğer kısmı ise ekonomik olacaktır. Analog devreler yerine mikroişlemci kontrollü digital devreler kullanılması bu amacı gerçekleştirdiği gibi cihazın yararlı birçok ek işlevi de yerine getirmesine olanak sağlar. Her kesintisiz güç kaynağı, evirici – bypass kaynağı arası geçişleri sağlamak için bir statik transfer anahtarı ihtiva eder.

Alternatif kaynak ise bypass hattıdır. Bunların dışında, statik transfer anahtarları, kesintisiz enerjinin çok kritik olduğu hemen her alanda, tekil sistem . Static By-Pass : Aşırı yük ya da herhangi bir arıza anında bağlı olduğu yükü kesintiye uğratmadan şebekeye aktarılmasını sağlar. USB haberleşme birimi:. Sizin İçin Önerdiklerimiz.

Hız Sabitleyici (Cruise Control) Nedir?

Ups ‘in veya bağlı olduğu cihazların herhangi birinin besleme ünitelerinde olabilecek elektrik kaçaklarının kullanıcılara zarar vermesini engellemektir. LM7Op amp hakkında detaylı bilgi burada. Servo regülatör Nedir ? Delta Regülatör, Regülatör Nedir sayfamızdan inceleyebilirsiniz. By-Pass sistemi: Regülatörler kaliteli şalterlerle by-pass yapmaktadır.

Bunun yanında kesintisiz güç kaynaklarının diğer fonksiyonu ise şebekede oluşabilecek voltaj dalgalanmalarını, harmonikleri ve parazitleri de engellemesi. Yeni başlık açmayayım dedim. Benip ups de bypass diye bir piriz çıkışı daha var.


Sorry, comments are closed!