Ultraviyole cihazı nedir


UV ışınları, su içindeki her türlü mikroorganizmayı hiç bir zararlı yan ürün, koku veya tat oluşturmadan ve. Sudaki ortular Uv ışığını keserek bakteri kaçağına neden olur. Giriş yapan su, cihazın içinde bulunan özel quartz cam bölmenin etrafında ultraviyole ışığına maruz kalır, bu esnada sudaki bakteriler ölür.

UV Sterilizasyon Cihazı Nedir ? Isı ve kimyasal madde kullanılmadan dezenfeksiyon yapıldığı için suyun tadında ve kimyasal bileşiminde bir değişiklik.

Düşük basınçlı civa lambası kullanılarak kısa uv dalgaları üreten dezenfeksiyon sistemi, bakteri, protozoa, virüs, küf, mantar, alg ve bunların yumurtalarını etkisiz hale getirir. Ancak, UV ışınlarının ne olduğunu ve gözlere neden zararlı olduğunu gerçekten biliyor musunuz? UV sterilizer güven arttırıcı yöntemdir.

Birçok molekül UV veya Vis dalgaboylarını absorplar ve farklı moleküller farklı dalga boylarını absorplarlar. Ultraviyole sistemlerinde . Bir absorpsiyon spektrumu molekülün yapısını gösteren birçok absorplama bantlarından oluşmaktadır. Cihaz : Perkin Elmer Lambda UV -Vis Spektrofotometre.

UV dezenfeksiyonu için geliştirilmiş cihazlar, 2nm dalgaboylu UV ışınları üreten özel UV lambalarla donatılmıştır.

UV Dozu = UV Yoğunluğu x Temas. Bu neden – le kuvars camların temiz olması bü- yük önem taşır. Görünür bölge ve mor ötesi ( UV -VIS) spektroskopisi moleküllerdeki elektronik geçişlerin verdiği spektrumları konu alır ve ikisi birden elektronik spektroskopi olarak adlandırılır. Yaşadığımız alanda etrafımızda bulunan herşeyle sürekli olarak etkileşim halindeyiz.

Günlük yaşantımızı sürdürebilmek için evde ya da işyerimizdeki birçok . Tüp benzeri cam bir kılıfın içine yerleştirilmiş ultraviyole lambası sayesinde cihaza giren suya dozajı ayarlı UV IŞINI verilir. Bu ultraviyole ışınları mikroorganizmaların . Proses Serisi UV Sistemleri için;. UV Monitörü ve Sensörü. Düşük Basınç, Amalgam, Orta Basınç Lambalar.

Komple Hijyenik Üretim. Validasyonlu Cihaz Seçeneği . Tüm benzeri cam bir kılıfın içine yerleştirilmiş ultraviyole lambası sayesinde cihaza giren suya dozajı ayarlı UV IŞINI verilir. Hava, su ve yüzey dezenfeksiyonu için kullanılan bu özel ışığa, kısa dalga boylu ışık veya UV -C ışığı denmektedir. Bu ışık boyu 2nm (nanometre) ile 2nm arası UV -C bandına girmektedir.

UV lambalar ile, sterilizasyon amaçlı olarak,. Dezenfeksiyon için gerekli olan ışığın dalga boyu 253.

Dezenfekte edilecek su bu cihaz içinden akarken yoğun şekilde UV ışınlarına maruz kalmakta, su içindeki mikroorganizmalar etkisiz hale gelmektedir. Cihazın ışık kaynağından verilen UV-C ışınları, su ortamındaki Bakterilerin, virüslerin, mantarların, alg vs. DNA) bozulması sureti ile etkisiz hale getirerek onların tamamen . Klima santraline neden UV lamba konulması gerekiyor?

UV cihazlarının seçiminde . Uygun bir şekilde klima santraline montajı yapılmış Fresh Aire Uv lambaların sisteminize önemli faydaları olacaktır. Havalandırma santralinin içinde, karanlık ve nemli ortamda küf, bakteri ve alerjenler gelişerek çoğalırlar, bu durum sistemin performansını düşürdüğü .


Sorry, comments are closed!