Ultrasonic seviye sensörü


GENTEK ULTRASONİK SEVİYE SENSÖRÜ 4MT M68x2. Kapasitif Silo Seviye Sensörü Şalteri Sivici LSHD 3seri. Ultrasonik Seviye Sensörü. Bu sinyaller ürün yüzeyi tarafından yansıtılır ve yansıtılan bu sinyaller cihaz tarafından tekrar toplanır.

Temassız ultrasonik seviye ölçümü yapılırken sensör ultrasonik darbeleri dolum malzemesi yönünde iletir.

Malzeme de bu darbeleri yansıtır. Sinyallerin gönderilmesinden alımına kadar geçen süre, hazne içindeki seviye ile orantılıdır. Basit standart uygulamalarda . Transmiter telli tip LCD ekranlıdır.

LCD ekran ve tuş takımı ölçümleri izlemeye ve konfiğürasyonu yapmaya yarar. EMOS ELEKTRONİK SEVİYE SENSÖRLERİ ULTRASONİK SEVİYE SENSÖRLERİ ULTRASONİK SEVİYE SENSÖRLERİ. Orion Echo kapalı ve açık tanklarda kullanılabilen .

EMS- ECH2ULTRASONİK. Sensörden çıkan ses dalgası tank içinde yayılarak ölçülecek malzemenin üzerinden çarpar ve yansır. Oluşan yansımalar yukarıdaki . Prosonic T FMU3 basit uygulamalarda sürekli ve temassız seviye ölçümüne yönelik bir sensördür. Sıvılarda, macunlarda, çamurlarda ve iri taneli katılarda kullanılabilir. Sıvılarda ve dökme katılarda temassız ultrasonik seviye ölçümü.

Prosonic seviye sensörleri uygun maliyetli bir çözüm olarak kendini kanıtlamıştır. MICROSON 5özellikle sıvıların kolay proses şartları altında metreye kadar ölçümü için uygundur. Küçük boyutlardaki aşırı buhar, nem ve basınç olmayan depolama . PVDF sensor sert, yıpratan kimyasallara (Asit, kostik, Petro kimyasallar gibi) uzun ömürlüdür. Specification: Working voltage, 5Vdc Working current Less than 10mA Working frequency, 40KHz Sentry Angle. SLM ve ULM Serisi Seviye Sensörleri.

Su tankları ve depoları,. Süt ve gıdasal ürün depolama tanklarında,. Akaryakıt tanklarında ,.

Silolarda ve ultrasonik seviye ölçümü tercih edilen diğer uygulamalarda,. Sensör üzerinde bulunan kontroller ile min. Kategori Sayfası , ULTRASONİK SEVİYE SENSÖRLERİ. V veya 4-20mA çıkış alınabilmektedir. Altıgen Otomasyon – Akışkan Ölçü Kontrol Enstrümanları ve Otomasyonu.

Dünya çapında tanınan iş ortaklarıyla hizmet etmeye devam etmektedir. Echo serisi ECH-3serisi ultrasonik seviye sensörleri , ultrasonik ses dalgaları aracılığıyla özellikle sıvılarda kontaksız seviye ve hacim ölçümünde kullanılır. Kapalı ve açık tanklarda kullanılabilen sensör ve .


Sorry, comments are closed!