Triyak sağlamlık kontrolü

Sağlam triyağın A2-Auçları arası her iki yönde de sonsuz direnç göstermesi gerekir. G-Aarası her iki yönde de sonsuz direnç göstermesi gerekir. Ancak ölçü aleti ile yapılan kontrol ölçü aletinin içindeki. AC Akımla Tetikleme DC Akımla Tetikleme AC Akımda Transistörle Tetikleme.

Bu tetikleme yöntemlerinin dışında triyak, UJT – SBS – SUS – diyak gibi devre elemanları ile de tetiklenebilir. ElektrikPort Akademi – Elektrikport. Genellikle AC yük, motor kontrolünde ve ışıklandırma devrelerinde kullanılır. Triyak Sağlamlık Kontrolü. Bunun DC devrelerde olmamasının sebebi ise daha önce söylediğim gibi DC gerilimde tek tetikleme ile sürekli iletimde kalmsıdır.

Geyt ucuna tetikleme almayan . Bu öğrenme etkinliğini tamamladığınızda;. Tristörler tek yönlü akım geçirirler. Ancak triyaklar çift yönlü akım geçirirler. Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, anahtarlama ve tetikleme elemanlarını tanıyarak katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabileceksiniz.

Transistörlerin analog ve dijital ölçü aletleriyle ölçümünü yapabilecek, transistörlü anahtarlama ve zamanlama elemanlarını . Devredeki P potansiyometresi lambanın yanacağı ve söneceği ışığın şiddetini ayarlar. Rdirenci ve Ckondansatörü ise, triyak üzerindeki gerilimi sabit tutarak lambadaki ışık titreşimlerini engeller. Devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapınız. Bread – Board üzerine devreyi . TEORİK BİLGİLER : Diyak iki adet zener diyodun (Örneğin voltluk) birbirine ters olarak paralel (ya da seri) bağlanmasıyla oluşan elektronik devre elemanıdır.

Kırılma gerilimi her iki yönde eşit olup, çoğunlukla triyaklı devrelerde . Cevap: Örneğin triyakın tetiklenmesinde diyak kullanırsanız diyakın ateşleme gerilimine ulaşılmadan triyak rahatsız edilmeyecektir. Diyak ve triyakla yapılan faz kontrolü devresi. Avo metre ile Diyakın Sağlamlık Kontrolü. Avometre ile diyakın sağlamlık kontrolünde , ölçü aletinin omaj kademesinde her iki.

Yukarıda sıralanan elemanların bir kısmının yapısı, çeşitleri, özellikleri ve sağlamlık testi hakkındaki bilgiler Temel Elektronik Bilgisi dersinde verilmiştir. Endüstriyel elektronik dersinde ise sanayi tesislerinde karşılaşılan tristör, triyak , röle, diyak. Elektronik devrelerle sıcaklık kontrolu (denetimi) yapabilmek, ortam sıcaklığını. Alternatif akım güç kontrolünde özellikle dirençli yüklerde (akkor lamba,ısıtıcılar, gibi omik yüklerde) triyak çok iyidir.

TRİSTÖRÜN SAĞLAMLIK KONTROLÜ ve UÇLARININ TESPİTİ.