Tristörün dc akımda çalıştırılması

Elektrik Elektronik Temrinler. R direnci yavaş yavaş devreden çıkarırsak “G” gerilimi volt ve akımı miliamper olunca tristör. R ayarlı dirençten ötürü kapı gerilimi sıfır iken tristör , düz polarize edildiği halde yalıtkandır.

TEORİK BİLGİLER : Büyük akımları kontrol eden tristörleri durdurmak için kapasitif yöntemle anot-katot arasını ters polarize ederek durdurma yöntemi kullanılır. Bbutonuna basıldığında tristörün gate ucuna akım uygulanır, tristör tetiklenir sarı lamba ve yeşil lamba yanar. Elimizi Bbutonundan çektiğimizde gate . Yukarıdaki devrede, tristör DC Volt ile beslenmekte ve yük olarak LED diyot kullanılmaktadır. Tetikleme gerilimi, Rve Rgerilim bölücü dirençlerle sağlanmıştır. G anahtarını bir kez kapatıp açmanız yeterli olacaktır.

Ancak A anahtarının kapalı olması . SCR olarak da bilinirler. A devresinde çalışması görülmektedir. Bu anda thyristörün anodu pozitif, katodu negatif alternansta olduğundan iletime geçer.

Alternans yön değiştirdiğinde yani anodu . Devre Şeması ve devrenin çalışması : Devreye besleme gerilimi uygulandığında tristörün geyt polarması olmadığından tristör yalıtkan olup led sönüktür. Uygulanan bu gerilim değeri çok arttırılırsa bir noktadan sonra tristör aniden iletime geçip A –K direnci dolayısı ile A – K voltajı düşer geçen akım artar. Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, anahtarlama ve tetikleme elemanlarını tanıyarak katalog bilgilerine uygun olarak elektronik devrelerde kullanabileceksiniz.

Artık geyt akımı kesilse bile . SCR(Silicon Controlled Redresor) ismi de verilir. S anahtarı kapatılınca tristörün geyt ucu tetikleme voltajını alacağından iletime geçer ve yükü ( lambayı ) çalıştırır. Tristörün Yapısı, Özellikleri ve Çalışması. Bu seviyedeki bir akım tristörü iletimde tutma akımının altında bir değerde olduğundan A – K arası iletime geçemez.

Bu da ölçüm sonucunu etkiler. TEORİK BİLGİLER : DC motorun çalıştırılması ve durdurulması aslında tristörün tetiklenmesi ve seri anahtarla durdurulması devresinden pek farkı yoktur. Ana Besleme Kaynağından Tetikleme Akımı Sağlama. DSN Ayrı Bir DC Üretecinden Tetikleme Akımı Sağlama. Anot akımı bu değerin üstüne çıktığında tristör hızla iletim konumuna geçerek anot akımı da artmaya başlar.

Triyaklar, çift yönlü olmaları nedeniyle, genel amaçlı tristörler gibi, çok yüksek akım ve gerilimlerde kullanılamamaktadır. Triyak DC akımda da kullanılabilir, DC akımda tristör gibi çalışır. O Metre İle Sağlamlık Kontrolü : Sağlamlık kontrolünde iki yöntem kullanılır: I. Aşağıdaki şekilde DC devresini kontrol eden tristörün bir kapasitif devre ve anahtar yardımı ile. Dört katlı bir yarı iletkenden meydana gelen tristörler (P-N-P-N) kapı (gate) ucu ile iletken yapılabilmektedir.

Her yönlü akım geçirirler. Anot-Katot ve gate olmak üzere üç bağlantı ucu mevcuttur. Yüksek güçlü tristörlerde anot geniş bir taban üzerine tespit edilir.

Bu tristörün hem kolay . DC – DC dönüştürücüler;. Anahtarlamalı regülatörler, olarak ana gruba ayrılır. DC kıyıcı devresi görülmektedir. LED etrafına ışık verecektir. DC Volt ile beslenmekte ve yük olarak LED diyot kullanılmaktadır.

Burada tetikleme akımı. TRİSTÖRÜN TETİKLEME YÖNTEMLERİ.