Tristörlü doğrultucular

Tek faz ve faz tristörlü doğrultucuların çalışmasını ve davranışlarını incelemek. Bu deneyde tek faz ve faz olmak üzere tüm yarım ve tam dalga tristörlü doğrultucular , omik ve indüktif yükler altında incelenecektir. TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR. Bu deneyin amacı, tek fazlı ve üç fazlı tristörlü doğrultucuların çalışmasını ve davranışlarını incelemektir. Bu deneyde, tek faz ve üç faz olmak üzere tüm yarım ve tam dalga doğrultucuları, omik ve indüktif yükler altında incelenecektir.

Bu derste denetimli doğrultucular şu yükler için incelenecektir: 1) Omik yükte (Ry). DC çıkışlı güç devreleridir ve genellikle DC motorların kontrolünde kullanılmaktadır. Kontrolsüz doğrultucularda kullanılan temel güç elemanı “diyot” dur.

Diyot, kontrolsüz bir güç elemanı olduğu için bu doğrultucuya böyle bir isim verilmiştir. Kontrollü doğrultucularda kullanılan temel güç elemanı ise “ tristör ”dür. SCR olarak da bilinirler. Son teknikle saniyede 25. Başlıca Uygulama Alanları.

Tristör ve diyotlarla gerçekleştirilir. Galvano teknikle kaplama. EPC Enerji ve Güç Dönüşüm Sistemleri. Tüm Ürünler Önceki Sonraki. TRİSTÖR KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR.

AC Besleme yanındaki akım tek yönlüdür. Eğer tristörlerin tetikleme açıları kritik ateşleme açı( c) değerinden büyükse devre sürekli moddan, süreksiz moda geçer ve ortalama çıkış değeri değişir. Ortalama çıkış değerini etkileyen performans parametreleri. Kontrol devresinin ürettiği kare dalga tristörleri istenilen ateşleme açısında . Ateşleme açılarının ayarlanması için konrol devreleri kullanılmalıdır. Elektrik enerji sistemlerinde doğrultucu devreleri önemli yer tutmaktadır.

Unsubscribe from yakup ŞAHİN. Güç elektroniğinin temel devrelerinden birincisi olan doğrultucular , bir fazlı veya üç fazlı AC kaynağı kullanarak, sabit veya değişken DC. Soru 1) fazlı yarım dalga kontrollü doğrultucu direkt olarak mevcut alçak gerilim sistemimize bağlıdır (Trafo. kullanılmıyor).

Yük, seri bağlı RL olup R=ohm ve L= 0. Yüke paralel bir serbest geçiş. Devredeki yarı iletken elemanların. Bu yazıda ise Matlab Simulink programını kullanarak tam dalga kontrollü doğrultucu simülasyonu yapacağız. Aynı zamanda da Matlab Simulink programının kullanımı hakkında temel bilgileri de öğrenmiş olacağız.

Bilindiği gibi kontrollü doğrultucuda diyot yerine tristör kullanılır ve tristörlerin ateşleme açıları. Farklı açılardan sınıflandırılabilirler. Faz sayıları açısından tek fazlı ve çok fazlı doğrultucular , doğrultulan dalga sayısına göre yarım dalga ve tam dalga doğrultucular , kontrol açısından kontrolsüz, kontrollü ve yarı kontrollü doğrultucular mevcuttur.

Doğrultucular , alternatif (AC) gerilimi doğru (DC) gerilime çeviren düzenlerdir.