Transistör datasheet okuma


Datasheet kelime anlamı olarak Bilgi Kağıdı demektir ve parçaya has özelliklerin yazılı olduğu, üretici firma. Yukarıdaki grafikte de. Oldukça zaman alan datasheet okuma bölümü es geçilir ya da üzerinde çok fazla durulmazsa ileride ciddi sıkıntıların çıkması olasıdır. Geçtiğimiz iki bölümde, mosfet . Transistör üzerindeki birçok işaret JEDEC, JIS, ya da Pro-Electron kodlarını içerir.

Bu rakamlar ön ek ile son ek arasındadır.

Lütfen bu rakamları tarih kodu ile karıştırmayın. Features (Özellikler) bölümü: Aygıtın çektiği akım, kapasitesi veya çalışma voltajı gibi temel özelliklerini özetler. Her verisayfasında okunması gereken bölümdür. Description (Tanım) bölümü: Aygıtın . Eğer burada diyot , transistör , triak , diak, moc30XX gibi elektronik elemanların örnek DATASHEET lerini yardımcı olan arkadaslar örnekleyebilirlerse çok faydalı . This application note will describe the common specifications of a Digital Transistor.

It will also show how to use these specifications to successfully design with a. This datasheet describes a Digital Transistor that has an . Bu bulduğumuz RB direncini base e bağladığımızda akımı o transistörün base ine verilebilecek max akıma ulaştırıp , kollektör ve emitter arasında.

Vbe gerilimini de artıracak. Could you duplicate this circuit on a breadboard? Application suggestions can often. Kruck, Senior Manager Product.

IF) and the maximum possible current on the output transistor through the . Ive got some basic questions about how to interpret data from a transistor data sheet basically when there is no graph to look at to get data from only a select list of x and y data points in a list. Benzer Bu sayfanın çevirisini yap Supports 45nm, 65nm and 90nm Processor. BJT transistor beta compensation.

Remote Diodes technology for remote diode sensing. Status and Status Mask Registers and Logic. If I look at the plot for IC=150mA, and then go to IB=15mA, I see VCE=. Collector Emitter Voltage Graph. Is the datasheet just telling me that at a maximum, the graph will be shifted up so that the value is.

And if so should I expect the general shape of the graph to still hold? NPN wideband silicon germanium RF transistor. Tsp is the temperature at the solder point of the emitter. Direct Broadcast Satellite.

Take a guided tour through a Logic datasheet , and learn where to find the to the most commonly asked Logic questions NXP Standard Products Division is now Nexperia!

Transistor Basics: The schematic representation of a transistor is shown to the left. Reading Transistor Datasheets . Note the arrow pointing down towards the emitter. The gain of the transistor will be listed in the datasheet as either βDC or Hfe.


Sorry, comments are closed!