Transdüser çeşitleri ve özellikleri


Transduserler , elektrik sinyaline dönüştürülecek olan enerji şeklinin özelliğine göre dizayn edilir. Sensör Çeşitleri Nelerdir? Transdüser çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz: ➢. Isı transdüser ve sensörleri. Bu özellikleri kondansatör plakalarının boyutlarına, plakalar arasındaki mesafenin uzaklığına ve iki plaka arasındaki yalıtkan (dielektrik) malzemenin özelliğine .

Bir başka ifadeyle fiziksel ortam değişikliklerini algılayan cihazlardır. Her sensör bir transdüser değildir, ama. Dönüşüm, elektriksel, manyetik, elektromanyetik, kimyasal, termal enerji biçimleri olabilir.

Optik Transduserlerin çeşitleri. Kılıf şeffaf ise led ışığı nokta ışık kaynağı şeklinde yayar. SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER İnsanlar çevrelerindeki değişiklikleri duyu organları ile algılarlar ve buna bağlı olarak da hareket ederler.

Buna örnekler verecek olursak üşüdüğümüzde ısıtıcıyı açarız veya ortam karanlık olduğunda ışığı açarız.

Bu işleri bizim yerimize yapacak cihazlar olsa ne güzel . Ortamda oluşan fiziksel bir değişiklikten dolayı mekanik bir makineyi veya elektronik bir devreyi çalıştırmamız gerektiğinde sensörleri kullanırız. Ancak tespit edeceğimiz değişikliğe uygun sensör kullanmalıyız. Gerekli ortam sağlandığında sensörleri ve transduser tanıyabilecek, devrelerde kullanabilecek, çeşitlerini ve özelliklerini bilecek ve sağlamlık kontrollerini yapabileceksiniz.

Bir elektrikli ısıtıcının sıcaklığını kontrolden bir hastanın ateşini ölçen termometreye, bir motoru aşırı ısıdan korumaktan bir TV alıcısının degauss devresine kadar geniş kullanıma sahiptir. ALGILAYICILAR VE TRANSDUSERLER İÇİNDEKİLER Madde I. Besleme ihtiyacına göre: ➢ Besleme kaynağına ihtiyaç gösteren transdüserler : Bu tip transdüserler pasif elemanlar olup çalışmaları için harici bir enerji. Piezoelektrik özellikli basınç ölçme sensörleri. YARI İLETKEN SENSÖR ve TRANSDUSERLER. Algılayıcılar, ölçüm sisteminden elektriksel olarak izole edilmelidir.

Termistörler ikiye ayrılır sıcaklıkla direnci artan termistör PTC, sıcaklıkla direnci azalan elemana da NTC denir. Kapasitif tipi transduser çeşitleri. Her metal sıcaklıkla fiziksel özelliklerini değiştirir. Genleşme katsayısı büyük olan metal daha fazla uzar.

BASINÇ (GERİLME) TRANSDÜSERLERİ.

Strain gage (şekil değişikliği) sensörler. Load cell (yük hücresi) basınç. MANYETİK SENSÖR ve TRANSDUSERLER. Fakat çevre şartlarına göre elektriksel özellikleri veya.

Pratikte analog sinyaller çok. Endüstride algılayıcı, transdüser , transmiter, detektör, prob terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bir enerji tipini veya sinyali başka bir . Amaca uygun sensör ve trandüseri seçmek sonuca daha erken ulaşmamızı sağlayacaktır.

Manyetik transdüser ve sensörler. SENSÖRLER ve SENSÖR ÇEŞİTLERİ. Basınç (gerilme) transdüserleri. Endüktif Esaslı basınç transdüserleri 2. Kuvars Elektrostatik basınç transdüserleri 4. Piezo-Direnç tipi basınç transdüserleri.

Biyoaktif veya bir biyoalgılama materyali içermelidir;. Biyoalgılama materyali bir transdüser adı verilen aygıtla yakın temas içindedir. Akustik sinyalleri elektrik sinyallerine çevirirler. Bu özelliği ile bir çeşit geçişimci olarak değerlendirirler ( transducer ). Mikrofona gelen ses dalgaları diyaframa çarpar ve ses basıncındaki değişikliklere göre diyafram, içe veya . PTC ve NTC elemanları aşağıda daha detaylı olarak .


Sorry, comments are closed!