Trafolar ne işe yarar


Alternatif akımın gerilimini düşürmeye, yükseltmeye yarar. Bir elektrik akımının şiddettini, gerilimini veya şeklini değiştirmeye yarayan cihazdır. Bir trafo , yan yana duran, aynı demir çekirdek üzerine sarılmış iki bobinden oluşur.

Yükseltici bir (step-up) trafoda, bu bobinlerden İkincisinin sarım sayısı birincisindekinden fazla, örneğin n katı kadardır. Birinci bobinden geçen AC akım, bu bobinde zamanla değişen bir manyetik akı . Elektrik şebekesinde, elektriğin üretildiği yerde, trafolar vasıtasıyla elektriğin gerilimi binlerce volta çıkarılarak, tüketileceği yere taşınarak, iletim kayıpları en aza . Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla nakleder. En basit halde, birbirine yakın konan iki sargıdan ibarettir.

Eğer bu iki sargı ince demir levhaların üzerine . Genel olarak trafolar diğer bir adıyla da transformatörler bir elektrik devresinde gerilim veya akımı indirmek veya yükseltmek için kullanılır. Elektronikte ise esas olarak farklı devrelerdeki yükselticileri birleştirmek, doğru akım dalgalarını daha yüksek bir değerdeki alternatif akıma çevirmek ve sadece belirli . Akım Trafosu Ne İşe Yarar ? TRAFO (TRANSFORMATÖR) NEDİR? IRR8OEo – QÖSEN tarafından yüklendi transformatör( trafo ) ile ilgili konular akım trafosu transformatör konu anlatımı, trafo nedir, trafo bağlantıları.

Trafolarda kuplaj faktörleri nelerdir? Merhaba Kanalıma Hoş Geldiniz. Merak ettiğiniz Elektrik Konuları hakkında Bana Mail.

Bir transformatörün çıkış sargısı, giriş sargılarından daha fazla sayıda ise çıkış voltajı büyüyecektir. Hz şebeke için kullanılmazlar. Daha ileri teknoloji sayılabilecek model trafolarda bu genleşme işi “hermetik” tank ile çözümlenir.

Trafonun -eğer hermetik ise- körükleri bir kaç on bin defa genleşme ve soğumadan sonra metal yorgunluğu ile yarılmıştır ve buralardan dışarıya yağ. Yaşam odası nedir ve ne işe yarar ? Tarnsformatör ne demektir? Hareketsiz duran bir bobinin içinde hareket ettirilen bir mıknatıs, bobin üzerinden elektrik akımı oluşmasına neden olur.

Bir çubuk mıknatısın hareketi elektrik akımı oluşturmuştur. Jeneratörleri, elektrik motorlarını tersine çalışan bir araç olarak . Bu bakımdan oto transformatörleri bir potansiyometre gibi kullanıla bilinir. Sargılı Trafo İle Farkı İki sargılı trafoda primer ve skonder olmak üzere iki sargı vardır, oto trafosunda ise tek bir sargı vardır. Bu sebepten dolayı kaçak reaktansları iki sargılı trafolara nazaran azdır.

Etiket Kelimeler: transformatör-konu-anlatımı, trafo -bağlantısı, (transformatÖr), trafo , nedİr?


Sorry, comments are closed!