Trafo testleri


Trafolar hareketsiz elektrik makinaları olduğundan, işletme ömürleri uzun olsa da trafonun tipine, kullanım yerine ve kullanım şartlarına bağlı olarak belirli yaşlanma süreçleri vardır. Periyodik kontrolleri yapılmayan trafolar büyük boyutlu hasarlara, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek iş kazalarına neden . TRANSFORMATÖR ELEKTRİKSEL TESTLERİ. Sonuç olarak, trafo yağının başlangıçtaki kimyasal özellikleri zamanla değişir.

Yani, sıcaklık artışı ve yalıtım hatası riski vardır. Bu güvenilirliği azaltır.

Yapılması Gereken: Yağı dönemsel . Gürültü (ses seviyesi) ölçümü. Fanlı soğutma veya sıvı pompa sistemi var ise, fan veya sıvı pompa kayıpları ölçümü. En yüksek enerji verimliliği ve güvenliği elde etmek için trafo bakımları ve testleri çok önemli bir unsurdur. Transformatör Özel testleri : Müşterinin isteiğine göre yapılan testlerdir. Akım ve gerilim trafo testlerini derledik.

Akım trafosunun fiziksel durumu ve elektriksel özelliklerini doğrulamak için test ve kontroller yapılmalıdır. Test laboratuvarlarımız, bu alandaki en gelişmiş test cihazları ile donatılmıştır ve kısa devrelere karşı mekanik dayanım testi hariç IEC. Kabul testleri , yukarıdaki testler arasından müşteri tarafından belirlenmiş olanları kapsar.

Daha fazla bilgi edinin. TRAFO İZOLASYON TESTLERİ. Kesici Bakım, Kontrol ve Testleri. Bakım sırasında açma ve kapama zamanları mutlaka ölçülmelidir.

Trafoların paralel çalışabilmesi için kısa devre empedansları önemli ve gerekli bir parametre olup kısa devre kayıpları ekonomik açıdan ayrıca önemlidir. G buşinglerin temizlenmesi,Y. Trafonun durumu konusunda bilgi sahibi olmamız ve durumu konusunda fikir yürütebilmemiz testler sayesinde gerçekleşir.

Primer sargı direnç ölçümü. Sekonder sargı direnç ölçümü. Trafo Testleri : Çevirme oran testi. Minumum yılda kere trafo bakımı yapılması gerekmektedir. Türkiye, Konya, Karatay, Fevziçakmak Mh.

Bursa , Bosen Enerji Elektrik Üretim A. Bazı şirketlerde yapılan politik değişimler, elektrikli makinelerdeki bakım ve işletme çalışmalarında büyük bir etkiye sahiptir. Bunlar, bakım çalışmalarında bir çok kez aksaklıklara yol açabilir ancak kısa vadede maliyeti düşürürken, ortalama ve uzun vadede makinelerin kullanım süresindeki riski daha . Termal Görüntüleme ile transformatör ısı yayılımı. Bucholz rölesi, Çift kontaklı termometre, AG-OG Buşing değişimleri.

Test fişinde işletme fişsiz ve trafo kısa devresiz modüler ölçme ayırma sistemi. Koruma ve kontrol teknolojisinde şalt panoları için.


Sorry, comments are closed!