Trafo sabit kondansatör seçimi

Trafo tarafından tüketilen bu reaktif endüktif gücü kompanze etmek için trafo çıkışına, ana şalter girişine akım trafolarının önüne sabit kondansatör bağlarız. Sabit kondansatör (grubu) güç transformatörünün çektiği reaktif enerji kayıplarını karşılamak için bağlanır. G trafo merkezinde sayaç sistemi Y. Görseller hakkında kötüye kullanım bildirin Geribildirim için teşekkür ederiz. Başka bir görseli rapor et Lütfen rahatsız edici görseli rapor edin.

Bu etiket değerlerine sahip trafoya KVAR lık sabit kondansatör grubu bağlamak en doğru seçim olacaktır.

Trafolar boşta çalışırken veya yükte . Alçak gerilim tarafını ölçüp kompanzasyon işlemi yaptığı için trafonun endüktif sargılarının tüketimi ve reaktifi ölçülmemektedir. Sabit grubu tespit etmenin en doğru yolu ölçümdür. Aşağıda bu değerlerin doğru seçimi için pratik bir yöntem bir örnek ile açıklanmıştır. Bunun için : 1- Trafonun yükü kesilerek sabit kondansatörsüz çalıştırılır.

OG ye bağlı sayaçtan okunur. Trafo reaktif kayiplari icin kompanzasyon panolari icinde bir grup sabit olarak seciliyordu. Akım trafosuna göre min kondansatör gücü değeri yüksek çıkar buda işletmenin cezaya girmesine neden olabilir.

Projede trafonun boşta çalışması da düşünülerek sabit kompanzasyon yapılmıştır. Bunun yanında normal çalışması da hesaplanıp ona göre bir otomatik. Ancak Sisteme bağlı reaktif röle bağlı olduğu hattan sonrasını göreceğinden trafonun harcadığı . Kondansatörlerde Sigorta Seçimi.

Motora bağlanacak kondansatör güçlerinin seçimi motor etiketindeki güç ve devir sayısından . Uygun röle seçiminde işletmenin işletmenin endüktif yük karakteristiği. Ancak sabit kondansatör gücü, trafonun boşta reaktif. Bunlara göre AG tesisinde, eğer harmonik sorunu . Sabit tüketim gösteren yükün ihtiyaç duyduğu reaktif güç hesaplanır ve ilgili yükün başına. Faturaya esas sayaçlar genellikle trafonun OG tarafında olduğundan, trafodan kaynaklanan bu endüktif reaktif gücün de kompanze edilmesi gerekecektir.

Bu kompanzasyona yöntemine “ trafo sabit kompanzasyonu” denir. Kompanzasyon sisteminde yapılan yanlışlıklardan biri de kondansatör seçimidir. Reaktörlü kompanzasyon sistemlerinde ise, kondansatöre seri bağlı bobinin iç direnci sebebiyle, darbe akımı doğal olarak sınırlanır ve kompanzasyon kontaktörü kullanmaya gerek kalmaz.

Trafo sabit kompanzasyonu kademesi kompanzasyon sistemi ile aynı noktadan beslenir. Bu reaktif enerji trafoya sürekli ba¤l› olun ( sabit ) kondansatörler ile kompanze edilirler. Bu kondansatörlerin güçleri afla¤›daki formülle hesaplan›r.

Io = yüksüz trafo ak›m›. Tablodan alınan her KW için gerekli kondansatör gücü dikkate alınarak şebekeye bağlanacak toplam kondansatör gücü hesaplanır.

AG kompanzasyonda genel kural ve Enerji. Otomatik kompanzasyon tablosu, trafo çıkışındaki A. Aktif güç sabit tutularak görünen gücü değiştirmek suretiyle güç faktörü den e çıkarılacaktır. KC faktörünü veren tablodan güç faktörünü den e çıkartıması için gereken değer 6bulunur.

Dycom tarafından yapılacaksa, toplam indüktif reaktif gücü karşılayabilecek güçte cihaz seçilmelidir. CtLS: Lfazı akım trafosunun Sucunun bağlanacağı klemens. BANK KAPSAMI : Bank aşağıda yer alan ünite güçlerinde kapasitörden , aynı ünite sayısında Patlamalı tip sigortadan (akım değerleri doğru hesaplanmış olmalı) ,gerekli sayıda harici tip mesnet izolatöründen, alüminyum bara sistemi ve dengesizlik akım trafosundan ,topraklama tertibatından sıcak daldırma galvanizli saçla . Kontaktör Seçim Tablosu.